torstaina, lokakuuta 14, 2010

Isoveli hiipii edelleen

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mielestä tietotekniikan vaikutuksista ihmisten elämään ei käydä läheskään tarpeeksi keskustelua. Aarnio käyttää esimerkkinä RFID-radiotaajuustunnisteiden yhdistämistä joka paikassa oleviin langattomiin verkkoihin ja nykyistä internetosoitteistoa laajempaan IPv6-osoiteavaruuteen. Se mahdollistaa kaikkien ihmisten ja vaikkapa esineiden kytkemiseen verkkoon seurattavaksi.

Kyseessä on vain yksi esimerkki siitä, mitä on tulossa. Esimerkin teknologiat kaikki ovat olemassa ja kyse on vain siitä, kuka niitä ryhtyy hyödyntämään ja miten.

Kun viitataan siihen, että "vallanpitäjät eivät ole huomioineet jokapaikan tietotekniikasta mahdollisesti seuraavaa yksityisyysongelmaa lainkaan", ollaan ison ongelman äärellä. Asiasta ei käydä arvokeskustelua, eikä tällaisen teknologian hiipimistä joka paikkaan nähdä edes ongelmana, vaan hyvin herkästi pelkästään jonkinlaisena tietoyhteiskunnan kehittymisenä tai alkeellisemmin talouden kehittymisenä.

Yksi ongelman sivujuonne on se, että suomalaisen lainsäädännön kehittymisessä on pikemminkin tuettu yksilön yksityisyyden suojan murtamista kuin pyritty suojelemaan yksityistä ihmistä erilaisten toimijoiden urkinnalta. Turha ja tarpeeton Lex Nokia käy esimerkiksi tästä.

Yksilön liikkumisen seuraaminen verkkojen läpi on vain yksi ongelmista. Kokonaan uusiin ulottuvuuksiin päästää, kun samaan vyyhteen kytketään yksilön koko identiteetti esimerkiksi sormenjälkirekisterien tai DNA-rekisterien avulla.

Olemme hiljalleen siirtymässä vaiheeseen, jossa yksilöllä ei ole edes teoriassa mahdollisuuksia päättää siitä, mitä hänestä verkoissa tiedetään tai kerätään. RFID-tunnisteista on mahdollista päästä eroon, mutta fyysiseen identiteettiin kytketyistä tiedoista se ei enää ole mahdollista.

Viitattu Helsingin yliopiston uutinen kertoo:

"Aarnio kertoo näyttävänsä esitelmissään mielellään katkelman EU:n tietosuojadirektiivistä: Tietojenkäsittelyjärjestelmät on tehty palvelemaan ihmistä ja niitä käytettäessä on kunnioitettava perusoikeuksia, erityisesti oikeutta yksityisyyteen."
Kaunis periaate, mutta mikä ja missä antaisi olettaa, että yhteiskunnassamme siitä paljoakaan välitettäisiin?

Kuka suojelisi yksilöä?

Ei kommentteja: