lauantaina, tammikuuta 31, 2009

Juhlat tulossa!

Juuri kun erilaisista milleniumeista ja 080808-juhlista on selvitty, on tulossa unix-immeisten oma hetki, nimittäin TIMESTAMP 1234567890.

Silloin *nix-käyttöjärjestelmien tapa tallentaa aika tulee 1234567890 sekunnin juhlahetkeen kuluvan vuoden helmikuun 14. klo 01:31:30 (EET tai UCT+2).

Kuten Pinserin Sami kirjoittaa, niin odotettavissa ei ole mitään järjestelmien kaatuilemista, vaan kenties hetkellistä nörttien juhlintaa. 32-bittisten *nixien kellonajan loppu on odotettavissa vasta vuonna 2038, kun unix-aika kierähtää ympäri. Toivottavasti vanhat *nix-käyttöjärjestelmät on tuolloin jo korvattu jollain muulla.

Ja kello oli 1233401279... Kunkin hetken unix-kellonajan voi tarkistaa omassa palvelussaan: Unix Time stamp Generator.

(via Pinseri)

Elvytellään

Hallitus on julkaissut elvytypakettejaan ja velalla siis elvytetään talouskriisiin joutunutta taloutta. Oppositio on luonnollisesti eri mieltä laadusta ja määrästä. Normaalit poliittiset kuviot siis menossa.

Tosiasia on kuitenkin että mikään elvytys ei estä maan taloutta joutumasta globaalin talouden pyörteissä lamaan, se voi ainoastaan lievittää ilmiötä ja auttaa toipumaan asiasta nopeammin.

Tämä on todettu ääneen hallituksenkin piiristä.

Kun hallituksen tiedotetta elvytyspaketista lueskelee, niin varsin konservatiivisiksi keinot osoittautuvat, vaikka mahtuu joukkoon esimerkiksi korjausrakentamista ja energiatukea sekä verotuksen painopisteen siirtämistä työn verotuksesta ympäristöä rasittavan kulutuksen verotukseen. Voimakkaampi visio tuntuu puuttuvan listalta ja keinot on valittu pitkälti perinteisen kaavan mukaan.

Elvytyspakettia olisi voinut käyttää voimakkaampaan siirtymiseen kohti kestävää taloutta esimerkiksi infrastruktuurin puolella. Vihreän talouden tuen olisi suonut olevan niinikään reippaampaa. Nyt resursseja käytetään esimerkiksi tierakentamiseen.

Toimet, joilla suoraan tai välillisesti tuotetaan yksityisautoilua, eivät ole sellaista elvytystä, joka vie pitemmän päälle kestävälle tielle. Itseasiassa juuri päinvastoin.

On oikeastaan vanhanaikaista ajatella, että fyysinen rakentaminen on oikeaa elvytystä, kun infrastruktuuria voidaan kehittää esimerkiksi IT-puolella ja sekin on vahvasti työllistävää nykyisessä tietoyhteiskunnassa.

Nykyinen infrastruktuuri ei ole enää pelkästään teitä ja taloja, vaan myös verkkoja, verkoistoitumista ja palveluita.

* * *

Yksi hassu keskustelu liittyy hallituksen esitykseen KELA-maksun poistamiseen työnantajilta. Kenties se on perusteltu veto, mutta jonkun se maksu pitää maksaa. Aluksi maksun poistaminen rahoitetaan velalla ja sittemmin teollisuuden ympäristö-ja energiaveroilla.

Keskustelussa on esitetty, ettei ko. maksuja saa siirtää takaisin työnantajien maksettaviksi muita teitä pitkin eikä työnantajienkaan.

Keskustelua tulkiten maksu pitäisi ikäänkuin jättää valtion maksettavaksi. Se on vähän samanlainen idea kuin velkojen muuttaminen saataviksi. Ei toimi.

Minkä ihmeen valtion? Ei ole olemassa mitään erillistä maksajaa nimeltään valtio. On vain veroja, jotka kerätään eri tavoin. Veroja maksavat joko yksityiset kansalaiset, joilla on tuloja tai yritykset. Velka on vain siirrettyä veronmaksua eikä taivaasta putoavaa rahaa.

* * *

IT-infran osalta hieman samaan asiaan viittaa myös Suomen Microsoftin tietoyhteiskuntasuhdejohtaja Max Mickelsson uudessa blogissaan Digital Economy.

Ilmastonmuutos vie meretkin

Kuten aikaisemminkin on todettu, ilmastonmuutos aiheuttaa merissä kasvavaa happamoitumista, mikä taas uhkaa merten eliöyhteisöjä ja siis myös kalakantoja. Kalakantojen heikentymisellä voi olla hyvinkin suuri merkitys maapallon elintarvikehuoltoon ja siis globaaliin hyvinvointiin tai selviytymiseen.

Kysymys ei ole siis mitenkään vähäpätöinen. Merentutkijat ovat laatineet Monacon julistukseksi (PDF, 5,2 Mt) ristityn asiakirja, jossa he tuovat esiin huolensa tilanteesta.

Tutkijoiden mukaan meren pH-arvot muuttuvat nyt sata kertaa nopeammin kuin luonnollisesti tapahtuisi. Tutkijat vetoavatkin poliittisiin päättäjiin hiilidioksidipäästöjen saattamiseksi nopeasti kuriin.

* * *

Tässä on jälleen yksi tekijä, jota emme esimerkiksi täällä pohjolassa omassa arkipäivässämme konkreettisesti välttämättä näe, mutta joka on ennakoitavissa ja asia on kirjaimellisesti kuolemanvakava.

Merien pH-arvojen nopea muutos on kytkennässä suoraan ilman hiilidioksidipitoisuuksiin, mikä tarkoittaa totaalista loppua sille höpinälle kannattaako ilmastonmuutoksen nimissä ryhtyä voimakkaisiin toimiin ihmisen aiheuttamien päästöjen rajoittamiseksi.

Se tarkoittaa sitä, että vaikka ilmastöänkyröiden väitteet siitä, ettei hiilidioksidilla ole merkitystä ilmaston lämpenemiselle, olisivatkin totta, hiilidioksidipäästöjen rajoituksiin on ryhdyttävä.

Ilmastonäkyröiden argumentaatio ei siis toimi tässäkään suhteessa ja varsin kattava yksimielisyys vallitsee myös tuosta ilmaston lämpenemisen ja ihmisen tuottaman hiilidioksidin välisestä suhteesta.

* * *

Obamaa kompaten: "Viivyttely ei ole enää vaihtoehto, ongelman kieltäminen ei ole enää hyväksyttävää".

Sukupolvemme eettinen velvollisuus on käynnistää määrätietoinen Maan pelastaminen ihmisen itsensä aiheuttamalta tuholta, vaikka se tarkoittaisikin länsimaisen materiaalisen yltäkylläisyyden leikkaamista. Talouskriisi ei ole siis mikään syy vetkuttelulle.

Meidän on luovuttava itsekkyydestämme tulevien sukupolvien eduksi. Nyt.

(Kuva: Tomasz Sienicki. Kuvan lähde: Wikimedia Commons)

perjantaina, tammikuuta 30, 2009

Joustavuus

Tuli tuumittua organisaatioiden toimista ja voimavarojen kehityksestä yksi ajatus.

Aika on joustava tekijä, osaaminen ei. Aikaa jonkun toimenpiteen suorittamiseen organisaatio voi jossain määrin säädellä, osaamista ei (ainakaan lyhyellä tähtäimellä).

Ihmisen aivojen reaktionopeus on parhaimmillaan 39 vuotiaana.

Asiaa kannattaa miettiä rekrytoitaessa.

torstaina, tammikuuta 29, 2009

Kööpenhaminaa kohden

EU:n komissio julkaisi esityksensä (PDF) uuden kansainvälisen ilmastosopimuksen sisällöstä ja rahoituksesta. Uudesta ilmastosopimuksesta on tarkoitus sopia joulukuussa Kööpenhaminassa.

Komissio asettaa tavoitteeksi sen, että teollisuusmaiden on sitouduttava vähentämään ilmastopäästöjään 30 % vuoteen 2020 mennessä. Tähän mennessä EU-maat ovat sopineet 20 % päästövähennyksistä vuoteen 2020 mennessä, mutta tavoitetta kiristetään, mikäli sopimuksesta tulee kattava. Vuoteen 2050 mennessä maailmanlaajuisia päästöjä pitäisi komission mukaan leikata yli 50 %.

Päästöjen tarvittana vähentäminen vaatii komission arvion mukaan maailmanlaajuisesti 175 miljardin euron lisäinvestoinnit vuodessa. Puolet tuosta rahasta tarvittaisiin kehitysmaissa ja EU:n maksuosuus olisi neljännes.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Stavros Dimas korosti, että kustannukset ovat kuitenkin huomattavasti alhaisemmat kuin ne, joita syntyy, jos nykymenon annetaan jatkua.

Dimas on harvinaisen oikeassa. Tähän kriisiin varautuminen määrätietoisesti ajan kanssa tulee huomattavasti halvemmaksi ja inhimillisemmäksi kuin varsinaiseen kriisiin törmääminen ilman mitään suunnitelmaa ja yritystä.

* * *

Suomen ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) oli tyytyväinen komission tiedonantoon. Hän piti myös USA:n tukea sopimukselle EU:n rinnalla ilmastopolitiikan kärjessä välttämättömänä. Hänen mukaansa ilman USA:ta kansainvälistä ilmastosopimusta ei synny.

Lehtomäki on myös huomannut se, että ilmastotalkoot ei ole pelkästään velvollisuus tai taakka. Ilmastotalkoot ovat myös mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja uusiutuvan energiatekniikkaan ja energiatehokkuuden nostoon.

Tuolla jälkimmäisellä ajattelutavalla olisi mahdollista muuttaa toimintaa kestävän kehityksen suuntaan ja samalla huolehtia työllisyydestä.

* * *

Greenpeace arvosteli komission tiedonantoa
siitä, että siitä on poistettu viime metreillä tärkeitä elementtejä. Tällainen on esimerkiksi ehdotus kehitysmaille suunnattavan taloudellisen avun määrästä. Järjestö löydy komission ehdotuksesta myös hyviä asioita, kuten sen, että päästöoikeuksista pitäisi maksaa.

Kaisa Kosonen Greenpeacesta muistuttaa, että talouskriisin hoitoon rahaa on löytynyt nopeasti ja paljon. Hänen mukaansa nyt puhutaan paljon vakavammasta kriisistä, joten on syytä toivoa, että rahaa metsien suojeluun, puhtaan teknologian rahoittamiseen ja sopeutumiseen kehitysmaissa löytyy riittävästi.

Kososen mukaan meillä täytyy olla varaa pelastaa itsemme ilmastokaaokselta.

Näiden rahallisten asioiden lisäksi päästövähennysten tavoitetta olisi syytä kiristää tuossa tiedonannossa olevasta 30 %:sta 40 %:iin.

Päästöjen osalta on syytä lähteä tosiaan nopean pudotuksen tielle, sillä ongelma ei lopu hetkessä, vaikka päästöt lakkaisivat kokonaan. Nyt olemme jo ylittäneet kestävän rajan ja samaan aikaan päästöt ovat käytännössä vain kasvaneet.

* * *

Komission pelinavaus on paikallaan, mutta edelleenkin kokonaisvaltainen ongelmien ratkaisumallien esittäminen puuttuu. Neuvotteluihin EU näyttää olevan menossa siis taktiikka mielessä.

USA:n tulevia avauksia on vielä vaikea ennakoida, mutta todennäköisesti ne näyttävät kovin erilaisilta kuin edellisen presidentin aikana. Kenties USA linjaa asiat kotimannertamme selkeämmin.

Ehkä Kööpenhaminasta tulee hyviä uutisia, ehkä.

Vaalista gallupiksi

Viime kunnallisvaalien Karkkilan, Vihdin ja Kauniaisen kuntien sähköisen äänestämisen kokeilusta tai oikeastaan siinä tapahtuneesta äänten katoamisesta jätetyt valitukset on hylätty Helsingin hallinto-oikeudessa.

Oikeuden mukaan kunnallisvaaleja ei toimitettu virheellisesti eikä lainvastaisesti vaalilain tarkoittamassa merkityksessä. Oikeus katsoo, että äänestyksen ohjeistuksessa ja toteutuksessa oli puutteista. Se ei kuitenkaan pidä virheenä sitä, että 1,9 % sähköisesti jätetyistä äänistä jäi laskematta vaalitulokseen mukaan.

Vaaleja ei siis tarvitse uusia näissä kunnissa, vaikka nuo hukatut 232 ääntä olisivat hyvinkin voineet vaikuttaa vaalin lopulliseen tulokseen.

Electronic Frontier Finland ry:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen sanoo Effin tiedotteessa, että hallinto-oikeuden logiikalla äänten tarkastuslaskennasta voitaisiin luopua, koska niissä tulokset eivät muutu kuitenkaan kuin muutamia ääniä.

Kansanedustaja Jyrki Kasvi toteaa vian olevan laissa. Hän tulkitsee, että hallinto-oikeuden mukaan vaalitulosta varten ei tarvitse laskea kaikkia annettuja ääniä, vaan otos riittää. kasin toteaa, että missään ei ole määritelty, kuinka suuri tai pieni sen otoksen on oltava.

Nuo 232 hukattua ääntä olivat siis 1,9 % kaikista sähköisesti annetuista äänistä. Viime kunnallisvaaleissa äänistä hylättiin epäselvän merkinnän, leiman puuttumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi vain noin 0,17 % .

* * *

Lain tosiaan täytyy olla väärin, jos äänestämisessä hyväksytään itse järjestelmän ja sen epävarman toiminnan vuoksi äänien katoamista. Kyseessä ei edes ole epäselvää merkintää vastaava tilanne, vaan analogia löytyy suunnilleen siitä, että ääntä ei annetakaan pudottaa uurnaan, vaan tilalle joidenkin äänestäjien kohdalle tuodaan roskakori.

Prosenttien valossa sähköisen äänestämisen kokeilu osoittautui siis huomattavan epävarmaksi verrattuna perinteiseen tapaan. Tavallaan se on itse sähköisen äänestämisen konseptiin sisäänrakennettu mahdollisuus, jonka kruunasi itse toteutuksessa hutilointi.

Äänestäminen on periaatteellisesti sen verran tärkeä osa demokratian toteuttamista, ettei sen kanssa pidä kikkailla.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vetää sen johtopäätöksen, että lain mukaan (jos siis oletetaan hallinto-oikeuden tehneen oikean tulkinnan) vaalit ja gallupit ovat logiikaltaan sama asia.

Järjen mukaan näin ei ole, mutta laki, sen tulkinta ja järki eivät aina mahdukaan samaan virkkeeseen.

Valokuvatorstai: Moni

keskiviikkona, tammikuuta 28, 2009

Laskuja ydinvoimasta

Olkiluoto 3:n eli Suomen viidennen ydinreaktorin rakentamisen tiimoilla tapahtuu taas. Nyt puhutaan rahasta, eikä kyseessä ole pikkurahat.

Pahasti myöhässä olevan ydinvoimalan tilannut TVO vaatii Siemensin mukaan reaktoria rakentavalta Areva-Siemens-koalitiolta 2,4 miljardin korvauksia myöhästymisestä. Joulukuussa Areva-Siemens vaati TVO:lta miljardin korvauksia, koska koalitio on katsonut TVO:n syypääksi viivästymisiin.

Suurten suomalaisten netto-ostajien omistaman ElFi Oy:n mukaan Olkiluoto 3:n 2,5 vuoden viivästyminen maksaa pohjoismaisille sähkön käyttäjille yhtä paljon kuin koko ydinvoimalaitosinvestointi eli noin 3 miljardia euroa. Suomen ElFi Oy:n omistajat ovat suomalaisia merkittäviä sähköä käyttäviä teollisuuden, kaupan sekä palvelualan yrityksiä, joiden osuus Suomen sähkön käytöstä on noin 15 %.

Kuten Greenpeace tiedotteessaan sanoo, kävi tässä korvauskiistassa lopulta miten tahansa, joku ottaa tästä seikkailusta takkiinsa oikein kunnolla. Selvä riski on sekin, että loppujen lopuksi tuon viivästymisen kustannukset maksatetaan suomalaisilla sähkönkuluttajilla.

Greenpeacen Lauri Myllyviidalla on selvä strateginen pointti:

"Jos Olkiluoto 3:a ei olisi koskaan alettu rakentaa, samassa ajassa olisi hyvin ehditty rakentaa vastaava määrä uusiutuvaan energiaan perustuvaa sähköntuotantoa. Toisin kuin vuosikymmenen kestävät ydinvoimahankkeet, joiden kustannukset yleensä kaksin- tai kolminkertaistuvat hankkeen aikana, uusiutuvan energian hankkeet ovat nopeita toteuttaa ja pysyvät hyvin budjetissaan."
Tämä on se strateginen asia, joka nyt viimeistään olisi syytä ottaa huomioon ja vakavasti, kun ilmasto- ja energiastrategiaa laaditaan. Lisäksi on syytä muistaa se, että mahdolliset uudet ydinvoimapäätökset eivät ehdi vaikuttamaan niihin ilmastotavoitteisiin, jotka esimerkiksi EU on jo asettanut.

Tämä ydinvoimahanke koko kompuroinnissaan on osoittanut jo sen, ettei ydinvoima ole yhteiskunnassamme strategisesti viisas valinta eikä edes taloudellisesti mitenkään ennustettavalla pohjalla. Se, että kokonaiskustannuksiin tulee miljardeja lisää, vaikuttaa merkittävästi myös pääomaintensiiviseksi tiedetyn ydinvoimalla tuotetun sähkön kilpailukykyyn.

Olkiluoto 3:n sopimukset ovat poikkeuksellisia ja siksi näitä korvausvaatimuksia voidaan heitellä, normaalisti viivästyskustannukset lankeavat tilaajan (ja sitä kautta sen asiakkaiden maksettaviksi).

* * *

Mikähän merkitys muuten noilla korvausvaatimuksilla ja sillä, että Areva on viimeaikoina antanut tulosvaroituksia, jotka johtuvat osin Olkiluodosta, Siemensin irtaantumiseen koko Arevasta?

Virallinen syy on Siemensin vähäinen vaikutusmahdollisuus Arevan liiketoimintaan.

Ettei vaan tarina rotista ja uppoavista laivoista sopisi tähänkin kuvaan jotenkin?

tiistaina, tammikuuta 27, 2009

Uusintatelevisio

Muutama päivä sitten liikenne- ja viestintäministeriö antoi ulos lehdistötiedotteen, jonka mukaan

"Monet suomalaiset tv-kanavat tarjoavat yhä enemmän ohjelmien uusintoja. TV1:n, TV2:n, MTV3:n ja Nelosen tarjonnasta hieman yli kolmannes oli uusintoja, Subtv:n ja FST:n ohjelmistosta 40 prosenttia ja JIM:n tarjonnasta noin puolet."
Tiedot perustuvat Suomalainen televisiotarjonta 2007-julkaisuun.

Lähtökohtaisesti näin digitaalisena aikana numerot vaikuttavat lähinnä masentavilta ja hämmästyttäviltä. Jos kerran kansakunnalla on niitä tallentavia digibokseja yms. tallennusvälineitä, niin miksi niitä uusintoja sitten pitää lähettää?

Ei ilmeisesti ainakaan katsojien vuoksi vai toivovatko katsojat samojen sarjojen uusintoja uusintojen perään?

* * *

Viikonloppuna tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun viimeisetkin analogiset lähetykset loppuivat.

Kuten jo Vaiheisen digikieltäytymisen puolivuotistarkastelussa todettiin, ilman digiboksia ja televisiolupaa ei jää mistään todellisesta paitsi. Mitään tarvetta uusintojen katsomiselle ei ole. Entinen television paikka on otettu jo muuhun aktiiviseen käyttöön.

Itseasiassa televisio on viime aikoina näyttäytynyt entistäkin jäykempänä ja jollain tavalla tyhmempänä mediana, kun sitä on tarkastellut passiivisesti ikäänkuin kyseisen kulttuurin ulkopuolelta.

Itseasiassa vähäinenkin television katseleminen joissain tilanteissa ja paikoissa tuntuu jotenkin alleviivatun yksisuuntaiselta olotilalta. Häiritseväksi tekijäksi nousee helposti se, että on viestinnässä pelkästään vastaanottaja ja toiminnan kohde, ilman mahdollisuutta osallistua.

Tietysti elokuvat ovat asia erikseen sekä jotkut sosiaaliset tilanteet, joissa television ohjelma on kenties katalyytti keskustelulle tai aktiivisemmalle olemiselle.

* * *

Edellä mainitusta julkaisusta ilmenee myös sellainen kuvio, että YLE:n kanavien tarjonta keskittyy kotimaahan ja Eurooppaan, kun taas Pohjois-Amerikkalaisen ohjelmatarjonnan osuus muilla kanavilla (pl. Urheilukanava ja The Voice) on selvästi suurempi.

Anekdootti sinänsä.

Politiikka 2.0?

Patti Prairie kirjoittaa Celsiaksessa siitä, mitä ympäristöasioiden johtohenkilöt voisivat oppia Barack Obaman presidentinvaalikampanjasta.

Obaman kampanjaa varsinkin netissä ja sosiaalisessa mediassa on kuvailtu monin kehusanoin. Wired julisti, että netti teki Obamasta presidentin.

The News York Times vertasi Obaman nettikampanjoinnin merkitystä John F. Kennedyn tv-kampanjaan. Siinä missä Kennedyn tv-kampanjointi muutti politiikkaa lopullisesti, saman teki Obama netillä.

Jutun juoni ei ole suoraviivainen markkinointi webissä, passiiviset www-sivut tai sähköpostilla lähetettävät joukkokirjeet, vaan nimenomaan nettiyhteisöjen voiman ymmärtäminen ja hyödyntäminen kampanjassa. Se ei ole pelkkää markkinointia, vaan nimenomaan netin toiminnallisten ominaisuuksien ymmärtämistä.

Prairien mukaan tästä voi ottaa opiksi 7 askeleella:

 1. Aseta tavoitteita, ole aktiivinen ja aito
 2. Kerro miksi ja miten muutos tehdään
 3. Etsi edelläkävijämestarit
 4. Liikuta kaikkia
 5. Luo tähtimallin (hub-and-spoke) viestintää
 6. Käytä kaikkia kanavia
 7. Ota oppia nuorisosta
Viimeisin näistä liittyy ajatukseen, jonka mukaan nykynuoriso on kasvanut webin kanssa. Se on heille luonnollinen alue, toimintatapa ja areena. Hieman samaan - joskin varsin erilaisesta näkökulmasta lähtien - viittaa Jyrki Kasvi sanoessaan, että
"Kuilu 1.0- ja 2.0-sukupolvien välillä on syvä. Enää lapsia ja vanhempia eivät erota tietotekniset taidot vaan nuorten uutta tekniikkaa hyödyntävä sosiaalinen kulttuuri."
Obaman kampanjasta varmaankin puhutaan analyyttiesesti vielä pitkään, mutta hyvin todennäköisesti se tarkoitti myös siirtymistä politiikka 1.0:sta politiikka 2.0:aan.

Jälkimmäisessä äänestäjä ei ole pelkästään markkinointiviestinnän kohde, vaan aktiivinen toimija ja kannanottaja. Poliitikolta, kuten esimerkiksi Obamalta nyt, se edellyttää sosiaalisten verkostojen huomioimista myös varsinaisessa päätöksenteossa ja sen kuvatun muutoksen johtamista.

Politiikka 2.0 voi tarkoittaa parhaimmillaan uuden osallistumisen ja avoimuuden aikaa.

* * *

Kuin jatkoksi kampanjalle valkoisen talon esikunta on ryhtynyt myös bloggaamaan, josta tosin on riisuttu kommentointi pois kaiketi siksi, että moderointitarpeen oletetaan olevan liian suuri.

maanantaina, tammikuuta 26, 2009

Ai ei voi vai?

Yhdysvaltojen uuden presidentin Barack Obaman tahti on lähes hengästyttävä. Asioiden hoitaminen on lähtenyt liikkeelle vauhdilla ja nyt hän on tarttunut ympäristöasioihin. Edellisen presidentin päätökset saavat kylmää kyytiä.

Obama on pitänyt puheen, jossa hän korosti energian merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä, mutta myös energiaomavaraisuuden nostamista. Se on tarkoitus tehdä nykyistä kestävämmällä tavalla.

Samalla hän on purkanut Bushin päätöksen, joka on kieltänyt Yhdysvaltojen osavaltioita määräämästä omia autojen päästörajoituksia. Esimerkiksi Kalifornia haluaa nykyistä tiukempia rajoituksia autojen päästöille.

Autoteollisuus on tästä tietysti kauhuissaan ja täynnä muutosvastarintaa, mutta samaan aikaan julkinen valta antaa talouskriisin hoitamisen nimissä autoteollisuudelle reippaat tukiaiset. Obaman mukaan myös autoteollisuuden täytyy muuttua.

Kansalliset säädökset autojen päästöjen osalta on odotettavissa 2011.

Obaman hallinto ryhtyy rakentamaan uutta energiapolitiikkaa siten, että se tuo kolmessa vuodessa 460 000 uutta työpaikkaa puhtaan energiantuotannon parista.

Hän on määrännyt hallinnon etsimään uusia energiansäästökohteita ja tehostamaan ympäristönsuojelua. Esimerkiksi Etelä-Dakotaan rakenteilla olevan hiilivoimalan luvat joutuneet uudessa ympäristöhallinnossa suurennuslasin alle.

Monet sellaiset asiat, joita edellinen hallinto on vetkutellut tai joille muka mitään ei voi, saavat nyt ihan uuden suunnan.

Kuten jankuttamiseen asti on todettu, niin ympäristö- ja energiapolitiikassa voidaan tehdä isoja asioita ja se voi tuoda ihmisille uusia työpaikkoja. Jos vain haluamme. Kyse on kyvystä johtaa, tehdä päätöksiä ja olla pelkäämättä sitä haastetta, joka meidän on globaalisti kohdattava.

Suomessakin kannattaisi ottaa oppia siitä paradigman muutoksesta, jota Obama on tekemässä päätöksillään samaan aikaan kun hän hoitaa talouskriisiä. Talouskriisiä voi hoitaa tekemällä kestävän kehityksen päätöksiä. Kyse on vain siitä, pystymmekö näkemään ne mahdollisuudet, joita on olemassa aivan nenämme edessä.

Enää ei tarvita edes mitäänteknologiahyppyä, vaan toimeen voi ryhtyä heti.

Pitäytymällä vanhassa keskitetyssä suurteollisuuden strategiassa energian suhteen vahvistetaan sitä perustaa, jonka seurausta nykyiset ongelmat ovat. Se taas on hölmöä.

Seuraavissa artikkeleissa on asiaa:

EDIT klo 23.39
Lisätään linkkilistalle vielä yksi:

Ravintolaselvitys ja blogit

Pari päivää sitten Pirkka kertoi kokemastaan ongelmasta helsinkiläisessä ravintola Belgessä. Myös Vaiheinen kirjoitti asiasta.

Kuten Pirkka nyt raportoi aiemman postauksen kommenteissa, hän sai ravintolalta varsin pikaisesti asiallisen vastauksen. Pirkan kertoma ongelma oli olemassa ja ravintolan antaman selvityksen mukaan sen taustalla oli inhimillinen virhe, jota "ei olisi toki saanut tapahtua"

Vastauksessaan ravintola kertoi selvittäneensä ongelman syyt ja korjanneensa tilanteen sekä lupasi hyvittää liian ison laskutuksen niille, joilla on kuitti tallessa.

Pirkan raportti asiasta jatkokeskusteluineen Jaikussa.

Tässä tapauksessa ravintola siis korjasi virheensä parhaan kykynsä ja mahdollisuuksien mukaan. Hyvä niin.

* * *

Pinserin Sami kiinnittää tapauksessa huomiota siihen, että bloggaajilla on tällaisissa tapauksissa myös omat velvoitteensa. Sami kirjoittaa:

"Vastuullamme on kertoa tarina loppuun asti ja antaa ravintolalle sen ansaitsema positiivinen hakukonenäkyvyys."
Totta. Varsinkin tällaisissa tapauksissa, joissa syntyy selkeä kritiikin paikka, on myös blogeissa seurata tapahtumat loppuun asti ja käsitellä asioiden kehittymistä.

Tuo tarkoittaa eräällä tavalla journalistien ohjeiden soveltamista myös blogikirjoittamiseen. Tässä tapauksessa kyseeseen tulee 35. pykälä väljästi tulkittuna.

Vaikka blogit eivät olekaan journalistisia tuotoksia siinä mielessä kuten esimerkiksi sanomalehdet tai verkkolehdet, noiden journalistin ohjeiden soveltaminen blogikirjoitteluun tuskin on pahasta.

Vai pitäisikö bloggaajilla olla omat ohjeensa, jotka perustuvat toimijoiden itsensä laatimiin ohjeisiin samalla tavalla kuin journalistiliitto käsittelee ohjeissaan ammattikunnan eettisiä pelisääntöjä?

Toinen lähtökohta asiassa voisivat olla netiketin ohjeet. Netiketti on vanha juttu ajalta, jolloin uskottiin siihen, että netissä toimimista varten ei tarvita suurta määrää virallisia säädöksiä, vaan yhteisön itseohjautuvuus ja keskinäinen kontrolli voi hoitaa asian.

sunnuntaina, tammikuuta 25, 2009

Some day classic: Road to Nowhere

Kun biisi alkaa sanoilla "Well we know where were goin' / But we don't know where we've been" voi lopputuloksen olettaa olevan jotain mielenkiintoista.


Road to Nowhere on Talkin Headsin biisi yhtyeen 6. studioalbumilta Little Creatures, joka ilmeistyi vuonna 1985.

Talking Heads oli yhdysvaltalainen rock-yhtye, joka perustettiin vuonna 1974 ja se toimi vuoteen 1991 asti. Yhtyeen rungon muodostivat David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth ja Jerry Harrison. Yhtyeen musiikkia on kuvailtu uuden aallon (new wave) musiikiksi, jossa on elementtejä punk rockista, avant-gardesta, popista, funkista, maailmanmusiikista ja art rockista.

Yhtyeen toisesta albumista More Songs About Buildings and Food (1978) alkoi yhteistyö Brian Enon (hänen nimensä on kokonaisuudessaan muuten Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno) kanssa ja sitä kesti vuonna 1980 julkaistuun albumiin Remain in Light saakka.

Little Creatures on albumina ehkä helpompi kuin edeltäjänsä ja esimerkiksi klassinen Remain in Light. Albumi nousi Billboardin listalla sijalle 20 ja brittilistalla sijalla 10. Road to Nowhere ilmestyi myös singlenä sijoittuen Billboardin sinkkulistalla sijalle 25 ja brittien sinkkulistalla sijalle 6.

Yhtyeen keulahahmo David Byrne on sittemmin tehnyt yhtiestyötä Brian Enon kanssa ja sen tuloksena on syntynyt mm. sellainen klassikkoalbumi kuin My Life in the Bush of Ghosts vuonna 1981 sekä viime vuonna albumi Everything That Happens Will Happen Today.

David Byrne kirjoittaa aktiivisesti tekemisistään verkkoon omalle saitilleen.

Lähteitä ja lisätietoja:
Videon ovat ohjanneet David Byrne ja Stephen R. Johnson. Se oli vuonna 1986 ehdolla vuoden parhaaksi videoksi MTV Video Music Awardsissa. Videon lähde Daily Motion.

lauantaina, tammikuuta 24, 2009

Ravintolasekoilua

Netissä on aikaisemminkin kärhämöity ravintoloiden asiakaspalvelusta ja muusta. Nyt Pirkka kävi Belgessä ja sai maksettavakseen ihan erilaisen laskun kuin ruokalistojen hinnoittelun perusteella olisi pitänyt.

Hinnat olivat kuulemma muuttuneet vuoden vaihteessa, mutta listoissa vanhat hinnat ovat vielä 3 viikkoa sen jälkeen.

Valittaminen tuossa yksittäistapauksessa auttoi, mutta kuinka moni valittaa? Eikö virhe olisi pitänyt korjata valittamatta? Kuten Pirkka sanansa asettelee:

"Me maksoimme laskumme, mutta kuinka paljon ravintola on veloittanut muilta ihmisiltä ylihintaa, jos he eivät ole itse tajunneet reklamoida laskun hinnasta?"
Lähtökohta tiettävästi on se, että jos kaupassa hyllyssä (tai ravintolassa ruokalistassa) on ostopäätöstä tehtäessä yksi hinta ja kassalla maksettaessa toinen hinta, ostopäätökseen vaikuttanut hinta on voimassa.

Se nyt vaan on niin, että tuollaista virhettä ravintolassa ei hyväksytä edes pienessä yrittäjävetoisessa ravintolassa, niin miten sellaisen voi hyväksyä Belgen kaltaisessa isoon ketjuun kuuluvassa sinänsä ihan laadukkaassa paikassa?

Luulisi perusprosessien olevan nimenomaan noissa paikoissa kunnossa.

* * *

Samaisessa Jaiku-ketjussa Rattcliffe sanoo: "Minä olen omistaja ja minun ravintoloissani ei asiakkalta varasteta."

Niin muuten Vaiheinenkin on (kuten muutkin "asiakasomistajat") ja se vaan ei sovi laatuun, että pikkuruista omistusta hoidetaan noin.

* * *

Myös Kulutusjuhlan Mari on noteerannut asian.

EDIT klo 15.20
Pinserin Sami kiinnittää huomiota Belgeen ja ravintoloiden julkisuuden hallintaan. Samilla on tärkeä pointti bloggaajien vastuusta tällaisissa tapauksissa.

EDIT klo 16.05
Myös SchizoBlog tarttuu aiheeseen.

EDIT 25.1.2009 klo 16.02
Myös Ihmiskunta, Loistava ja Watchman ottavat asiaan kantaa.

EDIT 26.1.2009 klo 20.33
Asia sai sitten varsin pikaisesti positiivisen käänteen ja siitä on oma postauksensa. Pirkka raportoi asiasta myös tuossa kommenteissa.

Pullovesi

Pullovesi.fi:n video kannattaa katsoa. Se kertoo yhdestä aikamme turhimmista ilmiöistä.

Pullotetun veden ostaminen Suomessa kaupasta ja sen raahaaminen kotiin on yleensä tyhmä operaatio. Näin ihan siksi, että erilaisten testien perusteella on todettu, että hanavesi on millä mittarilla tahansa katsottuna parempaa kuin pullotettu vesi. Pullotetussa vedessä on jopa 100 kertaa enemmän mikrobeja kuin hanavedessä.

Poikkeustapauksena tietysti ne ongelmat, joissa vesijohtojärjestelmään tulee ongelma, vedenjakelua joudutaan rajoittamaan ja putkostoja puhdistamaan. Nämä tapaukset ovat onneksi varsin harvinaisia. Toinen pakatun veden kenties perusteltu käyttötarkoitus on toimittaa vettä esimerkiksi junaan tai lentokoneeseen.

On tajutonta, että Suomessa ostetaan vuosittain noin 100 000 000 litraa pullovettä. vuonna maailmassa kulutettiin 206 000 000 000 litraa pullovettä.

Jokaisen pullovesilitran tuotantoon ja logistiikkaan kuluu laskennallisesti noin neljänneslitra öljyä. Pulloveteen toissa vuonna kulutettiin globaalisti siis lähes 70 000 000 000 litraa öljyä.

Hiilidioksidijalanjäljen näkökulmasta pullovesi onkin jopa 600 kertaa hanavettä haitallisempaa.

Valtaosa pulloveden ympäristövaikutuksista on jo toteutunut ennen kuin kuluttaja avaa pullonsa.

Mikä tämä tällainen pullovesikulttuuri oikein on?

Kaiketi kauppamiesten keksintöä, sillä kyseessä on globaalisti noin 400 000 000 000 dollarin liiketoiminta. Käytännössä se on pitkälti sitä, että hanavettä pistetään pulloon ja kylkeen liimataan etiketti.

Loppu onkin sitten mielikuvamarkkinointia.

Tee siis niin, että liimaa testivoittaja-tarra vesihanan kupeeseen ja nauti.

(via Enimmäkseen Harmiton)

"Sähkön kulutus romahti"

Tekniikka & Talous:

"Viime vuosi jää historiaan sähkömarkkinoilla. Sähkön kulutus yksinkertaisesti romahti. Suomi kulutti sähköä vuonna 2008 ennätyksellisen 3,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna 2007."
Pudotus on teollisuuden puolella ollut rankkaa eli teollisuus tarvitsi sähköä viime vuonna 7,1 % vähemmän kuin edellisenä. Varsinkin metsäteollisuudessa sähkön kulutus putosi (-10,9%)

Asumisen ja maatalouden sähkön kulutus kasvoi 0,3 %.

Kulutuksen pudotus tarkoitti myös hiilidoksidipäästöjen reipasta vähenemistä sähkön tuotannossa.

Tiedot perustuvat Energiateollisuus ry:n tilastoihin.

* * *

Loppuvuodesta alkanut talouskriisi ja tuotannon väheneminen on luonnollisesti vaikuttanut asiaan, mutta se ei taida olla kuitenkaan koko totuus. Viime vuosi oli lämmin ja sateinen, mikä on vaikuttanut asiaan pidemmälläkin aikavälillä.

Kun nyt olemme menossa lamaan, niin sen voi olettaa pitävän sähkön kulutusta kurissa yhä edelleen.

Samaan aikaan ilmasto- ja energistrategiassa varustetaan maaperään uudelle ydinvoimalle ja vähätellään uusiutuvan energian mahdollisuuksia.

Se saattaa hyvinkin olla nk. historiallinen virhe. Tosin ydinvoimalobbyn ideana ei näytä olevan pelkästään kotimaan sähköntarpeen tyydyttäminen, vaan ydinvoiman rakentaminen vientiin. Näin siksi, että Suomessa jostain omituisesta syystä suhtaudutaan ydinvoimaan poliittisissa piireissä kohtuullisen myönteisesti.

Nyt olisi energiapolitiikassa oiva aika pistää strategiat kokonaan uusiksi, sillä käsillä oleva lama yhdistettynä muihin ajankohtaisiin muutoksiin* saattaa hyvinkin tarkoittaa myös rakenteellisia muutoksia.

Yksinkertaisesti teollisuuden rakennemuutos saattaa vain kiihtyä ja silloin yhteiskuntamme energiaintensiivisyys laskee.

On tietenkin niin, että yksi vuosi ei näissä asioissa isoa kuvaa ratkaise, mutta olisi aidosti järkevää tarkastella asiaan liittyviä heikkoja signaaleja ja tutkia niihin liittyvät todelliset mahdollisuudet sen sijaan, että haikaillaan takaisin menneeseen ja johonkin sellaiseen, mikä tuskin entisellään enää ikinä palaa.

Suomi ei (kohta) enää elä metsästä. Se on vain hyväksyttävä.

Nyt olisi siis mahdollista tehdä todellisia ilmasto- ja ympäristötekoja kääntämällä strategia perustumaan kestävälle pohjalle ja uusiutuviin energiamuotoihin.

Tahdosta se on kiinni.


*) Digitaalinen vallankumous jatkaa kulkuaan, emmekä ole sillä sektorilla vielä nähneet kaikkea. Ilmastonmuutos etenee, jolloin myös esimerkiksi lämmityksen vaatimat energiamäärät tuskin palaavat entisille tasoilleen muuten kuin hetkellisesti.

perjantaina, tammikuuta 23, 2009

Obama on äijä

Yhdysvaltojen Barack Obama on aloittanut presindettikautensa kerrassaan reippaasti peruuttamalla koko joukon Bushin tekemiä ihmisoikeuksien kannalta vähintäänkin epäilyttäviä päätöksiä.

Guantánamo Bayn vankileirin sulkeminen vuoden sisällä, CIA:n terrorismiepäiltyjä varten perustamien pidätyskeskusten ja salaisten vankiloiden sulkeminen sekä kiellettyjen kuulutusmenetelmien käytön ja kidutuksen kieltäminen.

Siinä esimerkkejä jotka kelpaavat vastaukseksi kysymykseen:"onko sillä nyt mitään väliä kuka valittiin johtajaksi?"

Sillä on väliä ketä ihmiset vaaleissa äänestävät.

Kerrassaan äijämäisiä päätöksiä Obamalta. Vain vellihousut kiduttavat.

* * *

On eräällä tavalla kornia, että sivistysvaltion pitää erikseen päättää olla kiduttamatta ihmisiä.

Se kuitenkin on näköjään aikamme kuva, mutta onneksi jossain on olemassa selkärankaa.

torstaina, tammikuuta 22, 2009

Valokuvatorstai: Kiviplaneetta

Valokuvatorstain 116. haaste on sana, planeetta.


Planeettaamme Maa voi tarkastella läheltä tai kaukaa. Sivusta tai päältä. Katsoi sitä mistä viistosta kulmasta tahansa, usein näkee siinä kiveä ja elämää.

keskiviikkona, tammikuuta 21, 2009

Sitaatti

"Tässä postmodernissa shopping, fucking ja killing -elämäntavassa skeptikon velvollisuus on edelleen valistuksen soihdun kannattelu, oli se kuinka vanhanaikaiseksi leimattua touhua tahansa. Internetin mukana näyttää nimittäin kasvaneen sukupolvi, joka ei tunne edes itseään muuten kuin virtuaalisesti"
- Ilpo V. Salmi, Skeptikko-lehden (4/2008) mukaan joulukuussa 2008.
Ajatuksia herättävän terävästi sanottu. Tosin sen valistuksen soihudn kannattelun toivoisi olevan myös muiden kuin skeptikkojen tehtävä. Toisaalta, internetin myötä kasvaneiden sukupolvien itsetuntemus voi olla rakentunut erilaiseen verkostoitumiseen ja malliin kuin aikaisempien sukupolvien.

Joka tapauksessa tuossa on pointti.

Pikavoittoihin ja nopeaan kertakäyttöisistä äärimmäisyyksistä kokemusta tai nautintoa etsivään elämäntyyliin perustuva yhteiskunta täyttää aikaansa hedonismilla. Varmuuden vuoksi läpiviihteellistyvä media uusintaa tätä helpon extreme-elämän ideaa tehokkaasti.

Nykyäänkin valistusihmiset uivat vastavirtaan.

Etelämannerkin sulaa?

Kun ilmastonmuutoksen suorista vaikutuksista on puhuttu, niin varsin paljon on kiinnitetty huomiota maapallon pohjoisen napa-alueen sulamiseen. Mittauksiin ja arvioihin perustuen on ajateltu, ettei lämpeneminen koskettaisi Etelämannerta.

Tuo ajatus on osoittautumassa vääräksi, sillä vaikka Etelämantereen itäosa on vuosina 1970-2000 hieman viilentynyt, pitemmällä aikavälillä ja myös läntiseltä mantereelta tarkasteltuna tilanne on kuitenkin toinen. Tutkijat ovat havainneet Etelämantereen lämpenemisen olleen noin 0,12 astetta vuosikymmenessä.

Koska Etelämanner on Australiaa suurempi alue ja manner, niin vähäinenkin lämpötilan nousu siellä saattaa johtaa näkyviin vedenpinnan tason muutoksiin. Tilanne on siis toinen kuin jo nyt kelluvien jäätiköiden sulaessa.

* * *

Uutinen Etelämantereen tyvessä sijaitsevan Wilkinsin jääkannen hajoamisuhasta ikäänkuin alleviivaa tutkijoiden lämpenemistuloksia.

Brittitutkijoiden mukaan noin 10 000 neliökilometrin suuruinen jääkansi on kiinni Etelämantereessa vain 500 metrin levyisellä jääkaistaleella, kun 1950-luvulla kaistale oli 100 kilometriä leveä. Tutkijoiden mukaan Jamaikan kokoinen jääkansi saattaa irrota mantereesta milloin tahansa.

Jos jääkansi irtoaa, sen odotetaan sulavan varsin nopeasti. Sulaminen ei kuitenkaan nosta mainittavasti merenpintaa, sillä jääkannet kelluvat veden pinnalla. Jäänaksien hajoamisen arvioidaan kuitenkin päästävän mannerjään osia liikkumaan vapaammin ja niiden sulaminen aiheuttaa nousua meren pinnan tasossa.

* * *

Jäätiköiden sulamisesta puheenollen, YouTubesta löytyy video, jossa esitellään miten Tiibetissä Mount Everestin lähistöllä olevat jäätiköt ovat viime vuosikymmeninä huvenneet dramaattisesti.

Himalajan Tiibetin jäätiköiden sulaminen uhkaa miljoonien miljardien ihmisten vesihuoltoa ja muuta infrastruktuuria.

* * *

Oikeastaan on aika turhaa enää puhua siitä, etteikö ilmastonmuutos uhkaisi myös ihmiskuntaa ja sen perusrakenteita.

Tilanne voi yhä edelleen olla paljon pahempi kuin mitä tällä hetkellä kuvitellaan ja ihmiskunnan ainoa työkalu ilmastonmuutoksen hillinnässä on kasvihuonekaasupäästöjen voimakas leikkaaminen.

* * *

EDIT klo 19.57
Korjataan Tiibetin jäätiköt tarkoittamaan varsinaista ajatusta eli Himalajan jäätiköiksi ja samalla korjataan vähättelevä muotoilu vaikutusesta ihmisiin miljoonista miljardeihin. Himalajan jokien vesi elättää lähes kolmanneksen maailman väestöstä, suoraan tai välillisesti.

tiistaina, tammikuuta 20, 2009

Urkintalaille vastamainos

Kansalaisten perusoikeuksia, kuten oikeutta luottamukselliseen viestintään, murentava Lex Nokia on menossa eduskunnassa eteenpäin.

www.urkintalaki.fi:ssä masinoidaan urkintalain vastaista mainontaa kansanedustajille. Sen rahoittamiseen pääsee osallistumaan.

Lähtökohtaisesti tuo Lex Nokia on tekeillä tavalla ja sisällöllä, joka ei noudata oikeusoppineidenkaan käsitystä perustuslaillisesta menosta. Siksi se laki on syytä pysäyttää.

(via Pinseri)

Frederik Pohl ryhtyi bloggaamaan

Tieteiskirjailija Frederik Pohl (s. 26.11.1919) on avannut oman blogin nimeltään The Way the Future Blogs.

89-vuotias Pohl muistelee avauspostauksessaan ystäväänsä tieteiskirjailija Arthur C. Clarkea ja hänen kanssaan yhdessä kirjoittamaansa teosta The Last Theorem, joka ilmeistyi vuonna 2008 vähän ennen Clarken kuolemaa.

Pohl kirjoittaa ensitapaamisestaan Clarken kanssa:

"I first met Arthur C. Clarke in the 1950s, on the occasion of his first cross-Atlantic visit to New York City By then Arthur had established himself as a first-rate science-fiction writer and he did what sf writers do in a strange city: He looked for other sf writers to talk to."
Sen jälkeen Pohl on kirjoittanut blogissaan mm. Obaman virkaanastumisesta ja hänen valinnastaan presidentiksi. Vanhan herran kirjaimet pysyvät edelleen järjestyksessä.

Frederik Pohl on tieteiskirjailijalegenda, jonka tuotannosta on suomeksi käännetty sellaiset mm. sellaiset teokset kuin Avaruuden kauppamiehet (The Space Merchants, ilmestyi 1953) yhdessä Cyril M. Kornbluthin kanssa, Nebula-palkittu Plusmies (Man Plus, ilmestyi vuonna 1975) sekä Hugo-, Nebula- ja John W. Campbellin muistopalkinnon voittanut Avaruuden portti (Gateway, ilmeistyi vuonna 1977).

Vuosina 1959-69 hän toimi Galaxy-lehden ja sen sisarjulkaisu if:n toimittajana.

Pohl palkittiin elämäntyöstä Nebula Grand Master-palkinnolla vuonna 1993.

Hänet tunnetaan satiirisista ja yhteiskunnallisesti kantaaottavista teoksista ja nuorempana hän kuului Futurians-faniryhmään, jonka kantavavana ajatuksena oli käsitys, että sci-fi voi toimia yhteiskunnallisen kritiikin ja poliittisen muutoksen välineenä.

Pohl on vanhan polven sci-fi-kirjoittajia, jonka ystäväpiiriin kuului nuoresta pitäen mm. sellainen tieteiskirjallisuuden suuri nimi kuin Isaac Asimov.

(via BoingBoing)

(Kuvan lähde: Wikimedia commons)

Historiallinen päivä?

Tänään on kaiketi odotettu tai historiallinen päivä.

Sen lisäksi, että Helsingissä avataan taitoluistelun EM-kisat eduskunnan puhemiehen luistellessa ja että opiskelijat saavat kolmannen ylioppilastalonsa Helsingissä, Yhdysvaltain 44. presidentti Barack Obama vannoo virkavalansa illalla Suomen aikaa.

Vaalikampanjansa aikana ja sen jälkeenkin varsin lupaavasti puhunut Obama joutuu joka tapauksessa hankalaan paikkaan taloustilanteen velloessa ympärillä. Hänen keskeinen teemansa on kuitenkin muutos ja se toteuttaminen. Globaali muutos on välttämätön ja Yhdysvalloilla on siinä joka tapauksessa johtava rooli.

Lähtökohdat ovat keskimäärin kurjat kaksi kallista sotaa aloittaneen, ilmastonmuutoksen hillinnässä mitään tekemättömän ja globaalin talouskriisin kärjistymiseen vahvasti vaikuttaneen George W. Bushin jäljiltä. Historia kirjoitetaan myöhemmin, mutta nuorempi Bush on jälkiensä perusteella vahvasti kiinni historian tuhoisimman vaikuttajan pystissä.

Se ei ole kovin suuri menetys, että maailmanpolitiikan näyttämöltä poistuu bushismeistaan tuttu presidentti, jonka verbaalinen mätkiminen on saanut oman terminsä 'Bush-bashing'.

Pystyykö Obama pitämään lupauksensa, aika näyttää, mutta joka tapauksessa jo yrittäminenkin eräillä sektoreilla on suurempi saavutus kuin edeltäjänsä teot.

maanantaina, tammikuuta 19, 2009

Geotermistä elvytystä

Maapallon kestävä energiatlous perustuu pitkällä aikavälillä neljään tekijään; energiatehokkuuden parantamiseen, aurinkoenergiaan, tuulienergiaan ja geotermiseen energiaan.

Näistä viimeisintä käsitellään yleistajuisesti esimerkiksi Tiede-lehden numerossa 9/2008.

Geotermistä energiaa on maapallolla saatavilla runsaasti ja esimerkiksi Yhdysvalloissa arvioidaan olevan kannattavasti käyttöönotettavissa vuoteen 2050 mennessä 100 gigawattia geotermistä sähkötehoa. Se vastaa 60 Olkiluoto 3:n kokoista yksikköä.

Kokonaisuudessaan maapallolla arvellaan olevan geotermistä energiaa koko ihmiskunnan käyttöön tuhansiksi vuosiksi.

Suomi ei ole kaikista otollisin paikka geotermisen energian hyödyntämiseen, mutta täälläkin on potentiaalia hyödynnettäväksi vielä paljon. Suomessa on käytössä noin 40 000 maalämpöpumppua ja niillä tuotetaan noin 0,4 % kaikesta Suomessa tuotetusta energiasta.

Tuo 40 000 kappaletta on saman verran mitä Ruotsissa otetaan käyttöön vuosittain. Ruotsissa maalämpöpumppuja on käytössä jo 300 000 kappaletta.

Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpussa on arvioitu, että Suomessa olisi helposti hyödynnettäviä maalämpövaroja noin 10 - 15 terawattituntia. Tekniikka on olemassa ja se tarvisee ottaa vain käyttöön.

Mitä sitten hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa sanotaan?

Strategiassa sanotaan (s. 38):

Lämpöpumppuja, biopohjaisen öljyn ja aurinkolämmön hyödyntämistä sekä pellettilämmitykseen siirtymistä tuetaan osana kiinteistöjen lämmitysenergian ohjaamista uusiutuvaan energiaan perustuvaksi.

Tavoitteena on nostaa lämpöpumpuilla saatava, uusiutuvaksi energiaksi laskettava hyötyenergia 5 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä.

Muun kuin biopohjaisen öljyn talokohtaisesta poltosta pyritään pääosin eroon viimeistään 2020-luvulla.
Eli julkishallinnon tavoitteessa on näiltäkin osin kiristämisen varaa.

Hallitus kasailee erilaisia elvytyspaketteja, joihin kytketään erilaisia rakennushankkeita. Mikä estäisi samassa paketissa kannustamasta taloudellisilla kannusteilla myös maalämmön hyödyntämiseen?

Se toimisi samalla myös ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta ja edesauttaisi sitä, että Suomi saavuttaa päästöjen rajoittamistavoitteensa.

Siitäkään ei olisi mitään haittaa, että tuo hallituksen 5 %:n tavoite tulisi ylitettyä selvästi.

sunnuntaina, tammikuuta 18, 2009

Netti rikosvälineenä

Kaksi otsikkoa Hesarista parin päivän sisällä:

Jutuissa ei varsinaisesti ole mitään erikoista. Netti on vain väline kommunikaatioon siinä missä mikä tahansa muukin väline. On netillä toki omat erityispiirteensä, mutta ne eivät tee sitä sen enempää rikollisuutta tukevaksi välineeksi.

Kummallista sen sijaan on se, että ihmiset käyttäytyessään eivät ilmeisesti ole tulleet ajatelleet asiaa, koska siitä pitää tehdä uutisia. Ilmeisesti ihmisten ajatuksiin ei mahdu se, että netin erilaiset areenat ovat julkisia paikkoja ja kaikesta mitä netissä tehdään jää aina jälki.

Mikähän siinä on niin vaikeaa? Miksi tavallisista käytöstavoista kiinni pitäminen ei onnistu?

Oli väline mikä tahansa luulisi tavallisella maalais/kaupunkilaisjärjellä varustetun ihmisen ymmärtävän, ettei toisesta saa julkisella areenalla sanoa ihan mitä tahansa sylki suuhun tuo. Asia on pohjimmiltaan hyvinkin yksinkertainen eli se mitä ei tekisi toisille netin ulkopuolella, ei kannata tehdä netissäkään.

Vai onko yhteiskuntamme raaistunut niin, että toisten kiusaamisesta ja nimittelystä on tullut tai tulossa ylipäätänsä yleinen tapa ja toimintamalli?

Ei täyskieltoa?

Sisäministeri Anne Holmlund (kok.) on vihdoin tullut ulos aselakien kiristämisehdotusten kanssa.

Hänen mukaansa käsiaseiden täyskielto ei ole lakien uudistuksissa esillä. Hän sanoo HS:ssä, että "Räiskintäaseet voitaisiin kyllä kieltää, mutta asianmukainen ammuntaharrastus pitää turvata".

Aseluvista on tulossa määräaikaisia (5 tai 10 vuotta) ja niiden hankintaan suunnitellaan yläikärajaa. Jatkossa on tarkoitus varmistaa, että aseluvan hakija todella harrastaa ammuntaa.

Jo Kauhajoen tragedian jälkeen ministeriön ohjeistuksilla lupien saantia kiristettiin siten, että luvan saa määräaikaisena. Luvan saamisen edellytyksenä on nytkin näyttö ampumaharrastuksesta sekä lääkärinlausunto, josta ilmenee, ettei aseluvan hakijalla ole mielenterveysongelmia.

* * *

Olennainen asia tässä uudistuksessa on se, että aseet saadaan pois kaduilta ja muusta kuin asianmukaisesta ammattikäytöstä tai vastaavasta. Tai näin ainakin pitäisi olla.

Aseharrastus ei saa olla mikään pyhä lehmä, jonka vuoksi hyväksytään myös niitä tragedisia tapahtumia, joita maassamme on nähty esimerkiksi viimeisten vuosien aikana runsaasti. Jos vastakkain ovat ihmishenget ja ampumaharrastus, on ilmiselvää että ampuharrastus jää toiseksi. Eikä tässä suhteessa hyväksytä mitään "tilastotappioita".

Jos ammuntaharrastusta halutaan ylläpitää on siihen luotava mekanismit, joilla varmistetaan mahdollisimman pitkälle niiden aseiden käytön todellakin pysyvän siellä valvotulla ampumaradalla.

Aselupien määräaikaisuus itsessään ei takaa yhtään mitään, mutta sinänsä järkevä idea. Lääkärin antama lausunto mielenterveystilanteesta on sekin hyvä idea, mutta yksittäinen lääkäri ei varmasti yhdellä istunnolla pysty määrittelemään asiaa tarkasti ellei kyse sitten ole jo valmiiksi diagnosoidusta sairaudesta.

Tietenkin on niin, että millään säädöksillä kaikkia onnettomia tapahtumia ei saada estettyä, mutta käsiaseiden saamisesta on tehtävä niin vaikeaa, että nykyinen murheellinen tilanne muuttuu.

Käsiaseiden käytölle tavallisessa siviilielämässä ei ole oikein mitään perusteita, joten lupien saamisen kiristämistä on aivan turha vesittää.

Samalla ministeriö voisi valmistella myös pykälät sitä varten, että kaikki nykyiset käsiaseluvat tarkastetaan ja ne voidaan tarvittaessa peruuttaa mikäli eivät täytä uusien pykälien mukaisia kriteerejä.

Some day classic: The Night They Drove Old Dixie Down

Yhdysvalloissa eletään historiallisia aikoja. Ensimmäinen mustaihoinen presidentti on astumassa virkaansa. Aina asiat eivät ole olleet sellaisella mallilla, että se olisi ollut edes mahdollista.

The Night They Drove Old Dixie Down on kanadalais-yhdysvaltalaisen The Bandin biisi yhtyeen toiselta albumilta nimeltään The Band.

Kappale kertoo Yhdysvaltojen sisällissodan viimeisistä päivistä ja seurauksista. Yhdysvaltain sisällissotahan käytiin vuosina 1861–1865 pohjoisvaltioiden unionin ja etelävaltioiden konfederaation välillä. Suurin yksittäinen syy sodalle oli orjuus, jota pohjoisvaltioissa ei hyväksytty, mutta etelävaltioissa oli arkipäivää.

Biisin sanoituksessa kerrotaan konfederaation sotilaasta Virgil Cainesta, joka matkusti junalla kohti konfederaation pääkaupunki Richmondia. Hän oli matkalla kohti taisteluita, jotka tunnetaan nimellä Petersburgin piiritys. Piiritys kesti kesäkuusta 1864 huhtikuuhun 1865, jolloin sekä Petersburgin että Richmondin puolustus romahtivat, kun kenraali Robert E. Leen joukot olivat kärsineet kurjuutta ja nälkää.

The Bandin historia ulottuu aina 1950-luvun lopulle, jolloin se esiintyi nimellä The Hawks kanadalaisen rocklaulaja Ronnie Hawkinsin taustabändinä. Vuonna 1964 yhtye siirtyi omalle uralleen ja otti sittemmin käyttöönsä nimen The Band. 1960-luvun puolivälissä The Band esiintyi Bob Dylanin taustabändinä.

Yhtyeen oma levytysura alkoi vuonna 1968 albumilla Music from Big Pink, joka sai varsin myönteisen vastaanoton ja pisti esimerkiksi Eric Claptonin joksikin aikaa sanattomaksi. Myös yhtyeen toinen albumi The Band vuodelta 1968 sai kriitikoilta ja yleisöltä myönteisen vastaanoton ja se nousikin vuonna 1970 albumilistojen sijalle 9.

Yhtye lopetti aktiivisen toimintansa vuonna 1976. Yhtyeen peruskokoonpanossa soittivat Rick Danko (basso ja laulu), Levon Helm (laulu ja rummut), Garth Hudson (trumpetti, saksofoni ja kosketintoittimet), Richard Manuel (piano, kosketisoittimet, rummut, saksofoni, laulu) ja Robbie Robertson (kitara, piano, laulu). Yhtyeen jäsenet vaihtelivat soittamiaan soittimia toisinaan.

Yhtye koottiin uudelleen vuonna 1983 ilman kitaristi Robertsonia ja yhtye jatkoi toimintaansa aina vuoteen 1999 saakka.

Martin Scorsese ohjasi yhtyeen vuoden 1976 jäähyväiskonsertista kiitetyn dokumenttielokuvan The Last Waltz. Konsertti pidettiin kiitospäivänä 25.11.1976 San Franciscossa.

Elokuva tuli teattereihin vuonna 1978. Elokuvasta on tehty myös saman niminen soundtrack-albumi.

Elokuva on yksi kuuluisista rock-elokuvista ja sellaisena se näyttäytyikin 1970-luvulla elokuvateatterissa katsottuna. Kerrassaan hieno tunnelma.

Video on tuosta The Last Waltz-jäähyväiskonsertista vuodelta 1976.

Lähteitä ja lisätietoja:

Videon lähde: YouTube.

lauantaina, tammikuuta 17, 2009

Kysymys elämän jatkumisen olemassa olemisesta

Miksi elämän jatkuminen ja/tai säilyminen on olemassa*?


*) Jos oletetaan, että elämän synty on jotenkin selitetty tavalla tai toisella sekä sen kehittyminen muodosta toiseen esimerkiksi evoluution avulla, niin kysymyksellä viitataan siihen mekanismiin, joka huolehtii siitä, että elämä ylipäätänsä jatkuu (tavalla tai toisella). Elämän jatkumisen olemassa olemista an sich (lat. per se) kehittymisen tai syntymisen selitys ei vielä selitä. Kenties kysymyksen voisi asetella myös siten, että mikä on evoluution ontologia?

Kehittymistä ei oikein voi olla olemassa, ellei elämän jatkumiselle ylipäätänsä ole jotain perustetta. Voisihan olla myös niin, että elämä syntyisi yhä uudelleen. Silloin tosin evoluutiollakin olisi erilainen merkitys.

Elämän säilyttäminen ja kunnioitus on eräs eettinen periaate, jota kunnioitetaan (toivottavasti ainakin) useimmissa uskonnoissa tai uskonnottomuudessa. Eettisesti asia on perusteltavissa, mutta etiikka ei vastaa kysymykseen po. ilmiön olemassa olemisesta, vaan olettaa sen olevan (jotta sitä voidaan eettisesti arvioida tai arvostella).

Miksi elämän jatkuminen tai säilyminen on entiteetti?

Voi olla, että asia on esimerkiksi jossain biologian kirjassa selitetty ja sille löytyy biokemialliset mekanismit esimerkiksi samasta logiikasta mikä aiheuttaa vanhenemisen. Voi siis olla, että kysymys on itseasiassa vain lauantaipohdintaa ja osoittaa kirjoittajan yleissivistyksessä aukon.

Ja sitten vielä yksi asia.

Tähän täysin vapaaseen lauantaispekulaatioon selitys ei löydy jumalten joukosta tai tahdosta. Miksi jumala - minkä merkkinen hyvänsä - vaatisi elämän jatkumisen olemassa olemista? Jumalahan voisi luoda elämän yhä uudelleen haluamansa mukaiseksi tai asettaa elämän uudelleen syntymisen luonnon mekanismiksi tai mitä tahansa muuta. Jumala-selitys on myös liian helppo ja epämääräinen. Se vaan ei toimi, että avoimeen kysymykseen vedetään jumala-kortti ja kerrotaan homman tulleen ratkaistuksi sillä.

Tulipahan vaan mieleen moinen.

Kansalaiset ja terroristit

Edelleenkään julkinen valta ei osoita kiinnostusta Ruotsin FRA-lakeja kohtaa. Kyse on siis siitä, että Ruotsissa on tiedusteluelimille annettu laillinen oikeus vakoilla esimerkiksi suomalaisten netinkäyttäjien tai ulkomaille puheluita soittavien tietoliikennettä.

Suomessa puolueetkin ovat asiasta pääasiassa hiljaa. Onko siis niin, että suomalaisessa tietoyhteiskunnassa kansalaisten digitaaliset oikeudet eivät puolueita tai politiikkaa juuri kiinnosta? Vihreät ovat hallituspuolueista ainoa, jolla on ollut jotain näkyvää kiinnostusta asiaan.

Julkinen valta ja valtio eivät ole erikseen kertoneet mitä aikovat oman tietoliikenteensä osalta tehdä, vaikka valtion budjetissa onkin varoja tuon tyyppisen toiminnan hoitamiseksi. Onko siis niin, että valtiolle on merkityksetöntä esimerkiksi se millaisia tietoja virkamiehet antavat esimerkiksi EU-asioissa Ruotsin valtion tiedustelun alle?

Toki valtiolla on omat turvallisuusohjeensa ja määräyksensä esimerkiksi luottamuksellisen tiedon käsittelystä, mutta huomattava määrä tietoa liikutellaan näiden ohjeistusten ulkopuolella. Kyse on myös kansallisesta turvallisuuskysymyksestä ja se ei vaan riitä, että tätä asiaa hoidellaan jotenkin taustoissa.

Tilanne on toinen muualla. Kuten kansanedustaja Jyrki J. Kasvi (vihr.) ansiokkaasti asiaa yhteenvetävässä postauksessaan asiasta kirjoittaa Venäjällä, Norjassa, Tanskassa ja Virossa aikeista on nostettu meteli. Esimerkiksi Norjassa on vaadittu, että Norjan valtio haastaisi Ruotsin valtion asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Yksi pointti asiassa on myös se, että terroristit osaavat suojata oman tietoliikenteensä, mutta tavalliset kansalaiset eivät edes ajattele koko asiaa. Kansalaisten ei edes pitäisi ajatella asiaa, vaan luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan pitäisi verkossa säilyä ilman mitään erikoistemppuja.

Kansalaiset eivät sitten voi nojata siihenkään, että suomeksi tuotetut palvelut olisivat jotenkin turvallisempia, sillä niistäkin merkittävä osa on ulkomailla ja siten pääosin tuon ruotsalaisen vakoilun ulottuvissa.

Sitäkään emme tiedä, kenelle ruotsalaiset aikovat tai haluavat myydä näitä tietoja. Se mikä ruotsalaisille ei ole merkityksellistä, saattaa olla jonkun muun maan tiedustelupalvelulle. Periaatteessa vaikka suomalaisille.

Mieti siis kaksi kertaa mitä sanot verkossa.

Niin. Tieto siitä, että tämä postaus on luettu juuri sinun ip-numerostasi (joka tosin voi olla dynaaminen jne.), on saattanut päätyä ruotsalaiseen vakoiluhaaviin. Mieti sitä.

perjantaina, tammikuuta 16, 2009

Missä mopo?

Puolustusministeri Jyri Häkämies (kok.) haluaa täydentää hallituksen elvytyspakettia ydinvoiman lisärakentamisella.

Hän haluaa myös kyseenalaistaa nykyisen varsin monivaiheisen lupamenettelyn ja ehdotti, että luvan pitäisi liittyä vain turvallisuus- ja ympäristönäkökohtiin. Häkämies kyseli HS:n mukaan, että pitääkö lupamenettelyllä rajoittaa investointeja, kun rakentajat ja rahoittajat ovat arvioineet sijoituksen edellytykset ja kannattavuuden.

Onkohan puolustusministerin mopo nyt ihan parkissa vai karannut käsistä?

Ydinvoiman lisärakentamisen merkitys menossa olevan taloudellisen taantuman tai laman torjuntaan menee jo ihan aikataulujen puolesta populismin puolelle. Ellei lama kestä vuositolkulla, ydinvoiman lisärakentamisella ei ehtisi olemaan juuri mitään vaikutusta koko asiaan, mikäli ydinvoiman lisärakentamisella nyt muutoinkaan voidaan olettaa olevan työllisyysvaikutuksia kotimaassa. Viidennen virheen työllisyyslupaukset ja todellisuus eivät vastaa toisiaan.

Mitä lupamenettelyyn tulee, niin sen perusteena on yhteiskunnan kokonaisetu ja siihen liittyvät nimenomaan turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat. Pelkällä taloudellisella tarkastelulla yhteiskunnan kokonaisetua ei voi korvata.

Sitä paitsi, jos Häkämies haluaisi ensin uudistaa lupemenettelyn nopeammaksi, se pitäisi tehdä main muutoksena, jota ei ole mainittu hallitusohjelmassa, joten ihan heti moisia lakiuudistuksia ei ole tulossa.

Siis. Omituinen ehdotus, jonka maali todennäköisesti ei ole siellä missä sen väitetään olevan.

Tämän hetken taloudellinen tilanne ja politiikka ei ihan oikeasti kaipaa tällaista populismia.

EDIT 17.1.2009
Yksi tarkentava pointti vielä tästä. Jos kerran ydinvoima on rakentajien ja rahoittajien mielestä niin kannattavaa, niin miksi ihmeessä valtion silloin pitäisi sitä mihinkään elvytyspakettiin pistää subventoitavaksi? Meillehän syötetään sitäkin pajunkäyttä, että ydinvoimaa ei tarvitse tukea julkisin varoin. Ei sitten tueta. Ei tueta millään tavalla.

torstaina, tammikuuta 15, 2009

Elvytystä

Taloudellisen taantuman tai laman vakavuuden asteen paljastuminen päivä päivältä, on saanut hallituksen ja poliitikot ryhtymään elvytyspuhteisiin.

Ministeriöt kasailevat elvytystoimien listoja, pääministeri kaavailee suuria valtion investointeja, selvitysmies esittää ronskia pankkien tukemista ja niin edelleen. Järjestöt pauhaavat jättielvytyksestä ja kaikki muutkin kynnelle kykenevät ovat tulleet kuorestaan esittämään rahan kulutukselle sopivia paikkoja.

Talous kyntää syvällä, lomautusilmoituksia satelee ja YT-neuvotteluilmoitukset täyttävät lehtien palstat. Näyttää selvältä, että talouskriisin todellisuus ja vaikutukset ovat vasta tulossa näkyviksi.

* * *

Valtiolta on tulossa elvytysrahaa, jota käytetään kaiseta päätellen erilaisiin investointeihin. Niiden kohdalla olennainen asia on se, mihin rahat käytetään? Ympäristöä tuhlaavan toiminnan pönkittämiseen vai vihreän talouden rakentamiseen?

Jos elvyttäminen perustuu luonnonvarojen ylettömään käyttöön, elvytys on vanhan kaavan elvytystä, joka kostautuu aikanaan korkojen kera. Mikäli elvytys nojaa sellaiseen ideaan, ettei nyt tarvitse olla niin tarkka ympäristöasioiden kanssa, tehdään tarpeeton virhe.

* * *

Elvytyksessä voidaan tehdä järkeviä ja rakenteellisesti kestäviä ratkaisuja siten, että elvytyksessä korostettaisiin erilaisten toimien ympäristövaikutuksia ja nimenomaan pyrittäisiin investoimaan vihreään teknologiaan ja säästämiseen tähtäävään liiketoimintaan.

Se toisi työpaikkoja nyt heti, ei välttämättä saastuttaville toimialoille ja toimipisteisiin, mutta samojen ammattien edustajille. Miksi muuten tässä mielessä elinkevotonta taloudellista toimintaa pitäisi keinotekoisestikaan pitää hengissä?

Vihreään teknologiaan panostaminen toisi tullessaan myös kilpailukykyä pitemmällä aikavälillä. Maapallon tila on useammassa suunnassa sellainen, että vihreän teknologian tuleminen on väistämätöntä ja kysyntä kasvaa joka tapauksessa.

Yksi merkittävä elvytysinvestointien kohde voisi hyvinkin olla ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät investoinnit.

Miksi siis pitäisi pistää panokset esimerkiksi tarpeettomaan tierakentamiseen, kun aidosti olisi mahdollista napata kaksi kärpästä yhdellä iskulla eli työllisyyden tukeminen nyt ja tulevaisuuden kilpailukyvyn parantaminen.

Elvytyspaketilla voisi tukea suomalaisen teollisuusympäristön uudistamista tälle vuosituhannelle pois savupiippufilosofiasta.

Se vaatisi vain sitä, että ympäristönäkökulma on kriteeri kaikessa elvytyspaketin osissa.

Vaan, riittääkö ymmärrys noin selvään asiaan?

Valokuvatorstai: Kaukana lähellä

Valokuvatorstain 115. haaste on Marjo Niemen romaanista Miten niin valo (Otava 2008).

"Lähellä oleviin ihmisiin on joskus pitkä matka muiden kautta. Ihminen haluaa apua, että joku näkisi piilotetun, tiedostamattoman, syvimmän. Lähellä näkö häviää, korvat muurautuvat umpeen. Mutta ettei aina tarvitsisi rakkaimmalle vääntää kaapelista, puhua kielillä, jokaisella, maalata talon seinään, leipoa leipään, kutoa sukkaan, piilottaa pakettiin, kun jokin olisi joskus helppoa, vaivatonta, kun yhteys olisi luotu lumesta kaikkina vuodenaikoina, lehdet haravoitu, kun saisi yhteyden joka olisi aina auki. Eikä saa. Ja pitäisi. Ja siinä sitten ihmiset lähekkäin, valovuosien päässä ja jokaiseen sattuu." (ss. 107-108)

Lentokenttä: Schiphol
Kuva on Schipholin lentokentältä Amsterdamista.

Lentokentät ovat kuin välitiloja, joissa ihmiset ovat lähellä ja kaukana tosisistaan. Lentokentät ovat myös täynnä rajoja, jotka erottavat ihmisiä eri puolille. Lentokentät ovat täynnä reittejä, jotka vievät ihmisiä eri suuntiin ja paikkoihin.

Lentokentät ovat surujen, ilojen ja kaipausten kenttiä.

Nyrjähdyksiä #42

Pääministerin entinen tyttöystävä Susan Kuronen Ruusunen sanoo, että hänen hallussaan olleet intiimit kuvat pääministeristä on varastettu. Ne varastettiin Kurosen Ruususen pojan asuntoon tehdyn murron yhteydessä siten, että murron yhteydessä vietiin kamera, jossa nämä kuvat olivat.

Ihan totta. Olisiko nyt hiljalleen jo mahdollista, että kansakunta vapautettaisiin tämän ikivanhan suhteen ja sen eri käänteiden vatvomisesta? Lopullisesti.

Tulipahan asiasta mieleen, että millaisella harkintakyvyllä pääministeri antaa ottaa itsestään "intiimejä valokuvia"? Toisaalta kuka ihme säilyttää useamman vuoden vanhoja "intiimejä valokuvia" kamerassa (jonka jokainen voro ottaa matkaansa hetimiten, jos sellaisen jossain näkee)? Onkohan joku voro niin hoopo, että yrittää rahastaa ko. kuvilla jotain juorulehteä (joka vetoaa sitten lähdesuojaan ja moisten hömppäkuvien yhteiskunnalliseen merkitykseen... hohhoijaa).

Ei, en halua edes kuulla vastauksia.


EDIT 16.1. Korjattu sukunimi.

keskiviikkona, tammikuuta 14, 2009

Tolkkua ja tolkuttomuutta

Haja-asutusalueelle rakennettavia megajättikauppakeskuksia vastustanut ja uusien asuntovelallisten työttömyyden aikaista asuntolainojen korkojen tukemista lama-aikana valtion varoista ehdottanut asuntoministeri Jan Vapaavuori (kok.) näyttää jatkavan tolkun linjaa avauksissaan.

Nyt hän ehdottaa kiinteistöveron porrastamista rakennusten energiatehokkuuden ja mahdollisesti myös lämmitystavan mukaan. Hän perustelee ehdotusta sille, että Suomi ei saavuta ilmastotavoitteitaan, jos rakennusten energiatehokkuutta ei merkittävästi paranneta.

Oikein. Taloudellisilla ohjauskeinoilla saadaan kiinteistöjen omistajat huomioimaan energiatehokkuus eri toimissa ja samalla uusien kiinteisöjen suunnitteluun tulee ympäristönäkökulma myös budjetin kautta näkyväksi.

* * *

Tolkuttomuutta taas edustaa hallituksen alueellistamistoiminta ja harkintakyvyn puute siinä. Alueellistamisessa ei näytetä huomioivan toimintaa, vaan enimmäkseen aluepolitiikkaa tai oikeastaan irtopisteitä aluepolitiikassa.

Konkreettinen tapaus on lääkelaitoksen alueellistaminen Kuopioon. Sen lisäksi, että koko homma uhkaa tuottaa valtiolle miljoonien ylimääräisen laskun, se uhkaa romuttaa myös nykyisen lääkevalvonnan.

Raha ei nyt ole suurin ongelma, sillä tarvittavat ylimääräiset miljoonat valtio saa upotettua johonkin kustannuksiin, mutta lääkevalvonnan rakentaminen kokonaan uudestaan saattaa uhata jo paljon suurempia asioita ja arvoja.

Joissain tapauksissa alueellistaminen on onnistunut, mutta lääkelaitoksen kohdalla on menossa pakkosiirto, joka tuskin tuottaa mitään mainostettua hyvää.

Olisiko liikaa vaadittu, että tässä alueellistamistouhussa otettaisiin järki käteen?

* * *

Kiista yhdestä kalapuikosta aiheutti vantaalaisessa koulussa kähinän, jossa tarvittiin poliisia avuksi, jonka jälkeen koko homma meni hulinaksi.

Jossain on jotain pielessä, kun yhtä tavallista järjestyskysymystä ei koulussa saada ratkaistua ilman poliisia. Jossain on jotain pielessä, jos poliisin paikalle saapuminen aiheuttaa oppilaiden käytöksen riistäytymisen käsistä.

Tämäkin ongelma on oikeasti ensisijassa aikuisten ja vanhempien. Tolkkua tässäkin tarvitaan.

Aiheesta hieman lisää Jaikussa.

tiistaina, tammikuuta 13, 2009

Mitähän tälle pitäisi tehdä?

Mitä mieltä olette toiminnasta, jolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Se on sallittua 12 tuntia vuodessa
 • Se aiheutti yli 218 tulipaloa, joista 27 oli rakennuspaloja
 • Lähes kolmasosa em. tulipaloista sai alkunsa sallitun ajan ulkopuolella
 • Se aiheutti useita kymmeniä silmävammoja
 • Siitä seurasi ympäristöhaittoja ja kokolailla kiusaa eläimille
Kyllä. Noilla numeroilla voidaan kuvailla vuoden vaihteen 2008-2009 ilotuliteiden aiheuttamia seurauksia.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota mm. Finanssialan keskusliitto vaatien toimia ilotulitteiden haittojen rajoittamiseksi.

Kyse ilotulitteiden käytössä on tietysti juhlasta ja hauskanpidosta. Suuri osa ilotulitteista, joihin muuten käytetään tiettävästi rahaa lähes 20 000 000 €, käytetään asianmukaisena aikana ja aivan asiallisesti. Ilotulitteiden käyttöaika on vuodessa lyhytaikainen ja säädökset varsin tiukat, mutta selvät. Tai niin ainakin pitäisi olla.

Mikä tässä on sitten ongelma?

Ongelma on se, etteivät tästä huvittelusta aiheutuneet seuraukset ole ihan helposti hyväksyttävissä. Yksinkertaisesti uhri ihmisten terveyden ja omaisuuden osalta nyt vaan on liian suuri. Uhria ei edes voi suhteuttaa mihinkään hyötyyn, kun mitään mitattavaa hyötyä ei oikeasti ole, ellei sellaiseksi lasketa ilotulitefirmojen liikevaihtoa.

Toinen ongelma on se, että annettuja ohjeita ja säädöksiä ainakaan kaupunkialueella ei näytetä noudatettavan. Ilotulitteita käytetään sekä ennen että jälkeen sallitun ajan - päiväkausia. Ilotulitteille annetut ikärajat näköjään unohtuvat sujuvasti. Iso vastuu tästä huvittelun vapaudesta lankeaa vanhemmille, eikä sitä vastuuta ilmeisesti kanneta kunnolla.

Niin, mitä ongelmalle pitäisi tehdä?

Rajoitukset eivät nykyisinkään näytä toimivan ja totaalikiellot menisivät kenties jo tiukkapipoisuuden puolelle. Käytännössä valvonta on mahdotonta, sillä esimerkiksi poliisi ei ehdi joka paikkaan ja pamauksen perään.

Yksi ehdotus näkyy olevan sellainen, että ilotulitusten toteuttaminen rajattaisiin ammattilaisille. Se toki tekisi ilotulituksista muutakin kuin satunnaista rakettien ammuskelua, mutta tuskinpa tämäkään ongelmaton idea on.

Ilmeisesti koko ongelma on pitkälti kaupunkialueiden ongelma. Pitäisikö kaupunkialueilla homma jättää ammattilaisille tai muuten erikseen koulutetuille?

* * *

Muuten olen sitä mieltä, ettei henkilökohtaisella tasolla tuosta paukuttelusta ole sen kummempaa tuskaa tai haittaa. Sinänsä turhaa toimintaa, mutta tuottaa kenties iloa ja hupia.

Mutta ihan totta. 217 tulipaloa, 27 rakennuspaloa, kymmeniä silmävammoja ja jokaista toteutunutta kohden jokunen likipititilanne. Se ei vaan ole hyväksyttävää.

Tosin, enpä nyt itkemään ryhtyisi, jos joku uusivuosi tuo älytön roskaaminen, päiväkausien paukuttelu ja alaikäisten ilotulitteleminen ties mihin suuntaan jäisi väliin.

Bush, osa 2

George W. Bush piti siis ilmeisesti (toivottavasti) viimeisen lehdistökonferenssinsa.

Ja hän siis sanoi näin:


Siis ihan totta. Se oli maailman mahtavimman valtion mahtavimman poliitikon kenties viimeinen show virassaan.

Bushista on tullut hallintonsa viimeaikoina pelkästään surullisen jähmettynyt hahmo. Hän on luvannut kirjoittaa muistelmansa. Miten kiihkeästi maailma sitä odottaa, kenties historia kertoo senkin.

IStori kiinnittää huomiota siihen omituisuuteen, että Bush oli selvästi pettynyt siihen, ettei hän löytänyt Irakista joukkotuhoaseita. Älytön pettymyksen aihe.

(via A Heartbreaking Blog of Staggering Genius)

maanantaina, tammikuuta 12, 2009

Suora ja tehokas viestintä

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut viime vuoden puolella ennakkopäätöksen sähköisen kaupankäynnin direktiivin tulkinnasta.

Saksan kuluttajayhdistys vaati jutussa verkossa toimivaa vakuutusyhtiötä julkaisemaan puhelinnumeronsa verkossa ja samalla pyysi tarkennusta direktiivin määrittelmään "suoraan ja tehokkaaseen viestintään".

Sähköisen kaupankäynnin direktiivi vuodelta 2000 edellyttää kaupallisia sivustoja kertomaan kuluttajille ainakin palveluntarjoajan nimen, maantieteellisen sijainnin ja yhteystiedot nopeaa ja suoraa kommunikointia varten. Yhteydenottoja varten pelkkä verkkolomake tai sähköpostiosoite eivät ole esimerkiksi verkkokaupassa riittäviä yhteydenottokeinoja, vaan kuluttajalle pitää tarjota myös jokin muu tapa. Se voi olla puhelin, mutta se voi olla jotain muutakin.

Ja sitten se "suora ja tehokas viestintä". EY-tuomioistuimen päätöksen mukaan se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi verkkolomakkeella esitettyyn kysymykseen vastataan 30-60 minuutissa.

* * *

On järkevää sekä kuluttajille, että esimerkiksi verkkokaupoille, että riittävät yhteydenottotiedot ovat tarjolla. Kuluttajat tietävät mistä myyjä löytyy ja toisaalta myyjän verkkouskottavuus nousee eri tasolle kuin pelkästään anonyymisti toimien.

Miksi kukaan ostaisi sellaisesta verkkokaupasta, josta ei tiedä muuta kuin www-osoitteen?

Tuollaisiakin virityksiä verkosta löytyy.


* * *

Milloin muuten esimerkiksi verkkokauppa on vastannut alle tunnissa johonkin esitettyyn kysymykseen? Tai vaikkapa teleoperaattori?

Omien havaintojen mukaan joskus noihin lomakkeella esitettyihin kysymyksiin ei vastata koskaan tai niihin vastaillaan useiden vuorokausien viiveellä.

* * *

Kuten TiVin uutinen kertoo, niin kotimaiset tuomioistuimet ottavat EY-tuomioistuimen ratkaisut huomioon samanlaisissa tapauksissa.

Eli jäämme odottelemaan ensimmäistä tapausta kotimaassa...

* * *

Lähteet:

Bush

George W. Bush piti sitten todennäköisesti viimeisen lehdistötilaisuuden Yhdysvaltain presidenttinä. Lähtökohtaisesti hän myönsi siinä muutamia pikkuvirheitä, mutta lähtökohtaisesti hän ei usko tehneensä pahoja virheitä kuten HS kirjoittaa.

Tiettävästi pahimmasta mahdollisesta Bushin hallinnon virheestä koko tilaisuudessa ei juuri puhuttu.

Kuten Wonk Room kirjoittaa, kyse on siitä, että Bushin hallinto on johdonmukaisesti kieltänyt, jarruttanut sekä ollut tekemättä mitään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Bushin hallinto ei ole tehnyt käytännössä mitään ja tätä nykyä maailman toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen tuottaja on saanut mellastaa rauhassa sekä kansainvälispoliittisesti antanut myös koko joukolle muita suuria saatuttajia esimerkin ja hiljaisen mandaatin tehdä samoin.

"Kun ei tee mitään, ei tee virheitäkään"-fraasi ei todellakaan toimi ilmastonmuutoksen hillinnän kohdalla.

Basarck Obama vannoo virkavalansa 20.1.2009 ja silloin muutos on kenties mahdollinen.

Google, osa 2

Google vastasi tänään eilen esitettyihin arvioihin Googlen hakujen toteuttamisesta aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä.

Lukemat ovat varsin erilaisia.

Googlen omien laskelmien mukaan yksi Googlella suoritettu haku aiheuttaa 0,2 gramman hiilidioksidipäästöt, kun eiliset arviot liikkuivat 7-10 gramman välillä. Googlen mukaan siis tuhat hakua vastaa yhden kilometrin autolla ajoa.

Google korostaa blogikirjoituksessaan myös toteuttamiaan tehostamistoimenpiteitä sekä sitä, että hakuun käytetty käyttäjän tietokone käyttää enemmän energiaa kuin Google vastatessaan hakupyyntöön.

Blogipostauksessa korostetaan myös sitä tosiasiaa, että ennen vanhaan hakutuloksen toteuttamiseksi piti mennä kirjastoon etsimään tietoa, kun nykyisellään samat asiat voi tehdä omalta työasemaltaan ja vieläpä selvästi laajemmin. Tuottavuus on siis kasvanut.

Aivan eri kokoluokassa liikkuvat lukemat ovat tietysti hämmentäviä, mutta arvattavasti yksi syy löytyy siihen miten nuo arviot on laskettu. Joissakin arvioissa otetaan mukaan tuo työasemien käyttö ja muita vastaavia tekemisiä.

Yhtenäistä laskutapaa siis alalla vielä ei ole. Toivottavasti sellainen saadaan, jotta myös tämän digitaalisen maailman ympäristörasitus saadaan palveluiden osalta esitettäväksi vertailukelpoisessa muodossa.

Näiltä osin ohjelmisto-, IT- ja palvelufirmojen ei kannata turhaan pantata tietojaan, vaan pyrkiä yhteisesti luomaan standardit, joiden avulla kuluttajat voivat valita palveluitaan sekä tarkastella omaa toimintaansa verkossa.

sunnuntaina, tammikuuta 11, 2009

Google

Verkkopalveluiden ja IT-palveluiden merkitys ympäristöasioissa on kasvanut sitä mukaan kuin toimialan merkitys kaikelle taloudelle on kasvanut. IT-toimiala tuottaa globaalisti yhtäpaljon kasvihuonekaasupäästöjä kuin lentoliikenne, näin on arvioitu.

Fyysikko Alex Wissner-Gross sanoo Timesissa, että kahden Google-haun tekeminen vastaan samaa energiankulutusta mikä tarvitaan teevesipannullisen keittämiseen. Hän on laskenut, että tyypillinen Google-haku tuottaa 7 gramman hiilidioksidipäästöt, kun pannullisen keittäminen tuottaa 15 gramman päästöt.

Harvardissa työskentelevä Wissner-Gross sanoo, että Googlella on valtavia datakeskuksia ja toiminnan fokus on hakujen nopeudessa, jolloin haut on hajautettu eri koneille ja kapasiteettia on varsin paljon odottamassa pyyntöjä. Siis hakujen nopeuden turvaaminen varmistetaan suurella tietokonekapasiteetilla eli sähkönkulutuksella.

Wissner-Gross on laskenut, että yhden tavallisen www-sivun katseleminen tuottaa 0,02 gramman hiilidioksidipäästöt sekunnissa. Jos sivulla on videoita tai se on muuten vaan monimutkaisempi, päästöt ovat kymmenkertaiset eli 0,2 grammaa sekunnissa.

carbonfootprint.com:n johtaja John Buckley on arvioinut Google-haun ilmastopäätöiksi 1-10 grammaa riippuen siitä avaatko tietokoneen asiaa varten vai et.

Chris Goodall, Ten Technologies to Save the Planet-kirjan kirjoittaja on arvioinut Googlen käytön päästöiksi 7-10 grammaa, kun oletetaan 15 minuutin tietokoneen käyttö.

Tavallinen PC-kone tuottaa Buckleyn arvion mukaan 40-80 gramman päästöt tunnissa.

* * *

Google on tietysti vain yksi palvelu ja lukemat ovat vain arvioita.

On kuitenkin olennaista tuoda lukemat näkyviksi, sillä myös internetin käytöllä on hiilijalanjälkensä ja vaikutuksensa yhteiseen ympäristöömme.

Vanha ajatus sanoo, että sitä johtaa mitä mittaa. Sama pätee myös kuluttajien toimintaan eli jos kuluttajat tietävät oman ympäristökulutuksensa, siihen on mahdollista myös vaikuttaa.

Some day classic: Your Love Is King

Tästä olikin jo pari päivää sitten ohimennen puhetta, mutta seuraava on väistämättä ja ohittamattomasti tyylikkäintä viihdemusiikkia, mitä viime vuosikymmeninä on tehty.

Aseista riisuvaa musiikkia:

Sade on brittiläinen soul-, jazz- ja R&B-vaikutteista musiikkia soittava yhtye, jonka kappale Your Love Is King löytyy yhtyeen debyyttialbumilta Diamond Life vuodelta 1984.

Yhtyeen historia alkoi vuonna 1983, jolloin latinosoul-yhtye Priden jäsenet laulaja Helen Folasade Adu, saksofonisti ja kitaristi Stuart Matthewman ja basisti Paul Spencer Denman muodostivat yhdessä Paul Anthony Cookin kanssa yhtyeen esittäkseen omaa musiikkiaan. Cook erotettiin yhtyeestä vuonna 1984. Kosketinsoittimia yhtyeessä soittaa Andrew Hale.

Your Love Is King oli yhtyeen ensisingle, joka julkaistiin singlenä vuonna 1984. Kappale nousi singlenä sijalle 6 Britannian singlelistalla ja sijalle 7 Irlannin listalla. Diamond Life kipusi listojen kärkeen Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä.Iso-Britanniassa albumi nousi sijalle 2.

Yhtyeen vei lopulliseen maailmanmaineeseen ja maailmankiertueelle toinen albumi Promise vuonna 1985. Sen suurimmat hitit ovat kappaleet The Sweetest Taboo, Never as Good as the First Time ja Is It a Crime.

Yhtyeen levytysura on jatkunut aina 2000-luvun alkupuolelle saakka.

Yhtyeen keulahahmo ja ainoa naisjäsen nigerialaissyntyinen Sade Adu eli oikealta nimeltään Helen Folasade Adu täyttää tammikuun 16. päivä 50 vuotta.

Sade oli 1980-luvun puolivälissä varsin varsin suosittu myös Suomessa.

Video on vuodelta 2001 ja biisin tempo on siinä jossain määrin rauhallisempi kuin levytetyssä versiossa. Tyyli on sitäkin parempi.

Lähteitä ja lisätietoja:

lauantaina, tammikuuta 10, 2009

Tintti

Tintti täyttää tänään lauantaina 80 vuotta.

Tintti on belgialaisen sarjakuvataiteilija Hergén, oikealta nimeltään Georges Rémi, luoma sarjakuva. Tintti on eräs 1900-luvun tunnetuimmista ja luetuimmista eurooppalaisista sarjakuvista, mutta myös ristiriitaisimmista. Tinttejä on myyty yli 230 miljoonaa kappaletta ja käännetty yli 80 kielelle.

Seikkailusarjakuvina Tintti on mitä viihdyttävintä kirjallisuutta tilannekomiikkansa ja jopa sarkastisuutensa puolesta. Tintti on kenties enemmänkin aikuisten lukemistoa, sillä kaikki teemoittelut eivät esimerkiksi nykynuorille välttämättä aukea ilman historiallista perspektiiviä oikein.

Tinttejä on tulkittu varsin laajasti ja niihin on upotettu omien aikakausiensa yhteiskunnalliset viittaukset ja elementit kuten ensimmäiseen Tintti-kirjaan, Tintti Neuvostojen maassa. Tintti Afrikassa-kirjan on taas sanottu kuvastaneen kolonialistisia näkemyksiä.

Itse seikkailun ohella ehkä hupaisinta Tintti-aineistoa ovat kapteeni Haddockin toilailut omaperäisine haukkumasanoineen.

Toinen merkittävä hahmo Tintin itsensä lisäksi on hajamielinen ja huonokuuloinen keksijä professori Teophilus Tuhatkauno, jonka esikuvaksi on mainittu sveitsiläinen fyysikko Auguste Piccard.

* * *

Uutisen mukaan Tintistä suunnitellaan parhaillaan elokuvatrilogiaa mm. Steven Spielbergin ja Peter Jacksonin toimesta. Nämä herrat ovat ilmeisesti lupautuneet ohjaamaan yhden kolmesta seikkailusta.

Mitähän tästä elokuvahankkeesta pitäisi olla mieltä?

Tinttien kohdalla on hyvin suuri riski siihen, että elokuvista tulee pannukakku itse sarjakuvien rinnalla. Ei siihen varmaan muuta voisi siinä tapauksessa todeta kuin "ektoplasman neliöjuuret!"