maanantaina, tammikuuta 19, 2009

Geotermistä elvytystä

Maapallon kestävä energiatlous perustuu pitkällä aikavälillä neljään tekijään; energiatehokkuuden parantamiseen, aurinkoenergiaan, tuulienergiaan ja geotermiseen energiaan.

Näistä viimeisintä käsitellään yleistajuisesti esimerkiksi Tiede-lehden numerossa 9/2008.

Geotermistä energiaa on maapallolla saatavilla runsaasti ja esimerkiksi Yhdysvalloissa arvioidaan olevan kannattavasti käyttöönotettavissa vuoteen 2050 mennessä 100 gigawattia geotermistä sähkötehoa. Se vastaa 60 Olkiluoto 3:n kokoista yksikköä.

Kokonaisuudessaan maapallolla arvellaan olevan geotermistä energiaa koko ihmiskunnan käyttöön tuhansiksi vuosiksi.

Suomi ei ole kaikista otollisin paikka geotermisen energian hyödyntämiseen, mutta täälläkin on potentiaalia hyödynnettäväksi vielä paljon. Suomessa on käytössä noin 40 000 maalämpöpumppua ja niillä tuotetaan noin 0,4 % kaikesta Suomessa tuotetusta energiasta.

Tuo 40 000 kappaletta on saman verran mitä Ruotsissa otetaan käyttöön vuosittain. Ruotsissa maalämpöpumppuja on käytössä jo 300 000 kappaletta.

Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpussa on arvioitu, että Suomessa olisi helposti hyödynnettäviä maalämpövaroja noin 10 - 15 terawattituntia. Tekniikka on olemassa ja se tarvisee ottaa vain käyttöön.

Mitä sitten hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa sanotaan?

Strategiassa sanotaan (s. 38):

Lämpöpumppuja, biopohjaisen öljyn ja aurinkolämmön hyödyntämistä sekä pellettilämmitykseen siirtymistä tuetaan osana kiinteistöjen lämmitysenergian ohjaamista uusiutuvaan energiaan perustuvaksi.

Tavoitteena on nostaa lämpöpumpuilla saatava, uusiutuvaksi energiaksi laskettava hyötyenergia 5 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä.

Muun kuin biopohjaisen öljyn talokohtaisesta poltosta pyritään pääosin eroon viimeistään 2020-luvulla.
Eli julkishallinnon tavoitteessa on näiltäkin osin kiristämisen varaa.

Hallitus kasailee erilaisia elvytyspaketteja, joihin kytketään erilaisia rakennushankkeita. Mikä estäisi samassa paketissa kannustamasta taloudellisilla kannusteilla myös maalämmön hyödyntämiseen?

Se toimisi samalla myös ilmastonmuutoksen hillinnän puolesta ja edesauttaisi sitä, että Suomi saavuttaa päästöjen rajoittamistavoitteensa.

Siitäkään ei olisi mitään haittaa, että tuo hallituksen 5 %:n tavoite tulisi ylitettyä selvästi.

Ei kommentteja: