perjantaina, tammikuuta 15, 2010

Perustuslakiluokan pulmia

Viime kunnallisvaaleissa kokeiltiin huonolla menestyksellä sähköistä äänestämistä kolmessa kunnassa. Näissä kunnissa vaalit jouduttiin uusimaan järjestelmän ja sen käytön osoittauduttua sellaiseksi, joka hukkaa ääniä. Sähköisestä äänestämisestä löytyi tuoreeltaan oikeusministeriön selvityksissä selkeitä ongelmia.

Hallitus on nyttemmin käsitellyt sähköisen äänestämisen tulevaisuutta ja päätynyt myös oikeisiin johtopäätöksiin. Sähköisen äänestämisen kehittämistä ei jatketa nykypohjalta. Se on hyvä, sillä kokonaan epäonnistunutta konseptia ei kannata enää käyttää.

Sen sijaan hallitus on kiinnostunut kehittelemään netissä äänestämistä, kunhan ensin muun muassa vaalisalaisuuden turvaamiseen liittyvät ongelmat selvitetään. Asiaa voitaisiin uutisen mukaan kokeilla jo vuoden 2016 kunnallisvaaleissa.

HS:n uutisen mukaan oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) piti ratkaistavia kysymyksiä ja otettavia riskejä melko isoina. Brax puhuu tässä varovaisesti, sillä nettiäänestämisen havittelemiseen liittyvät ongelma tai periaatteelliset kysymykset ja riskit eivät ole "melko isoja", vaan ne ovat yksinkertaisesti sanottuna perustuslakiluokassa. Kyse on suomalaisen yhteiskunnan demokraattisuuden varmistamisesta äänestysprosessissa.

Periaatteellisia ongelmia on muitakin kuin Braxin mainitsema vaalisalaisuuden turvaaminen ja kaikki näistä haasteista on nettiin vietynä isoja ellei liian isoja. Tai sitten meidän on yhteiskunnassamme luovuta joistakin äänestämiseen liittyvistä keskeisistä periaatteista.

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on tyytyväinen hallituksen päätökseen luopua sähköisen äänestyksen käytöstä kansallisissa vaaleissa. Effin puheenjohtaja Tapani Tarvainen totesi kuitenkin myös sen, että "verkkoäänestys sisältää kaikki epäonnistuneen sähköisen äänestyksen vaikeudet ja sen lisäksi vielä useita muita riskejä, jotka äänestyspaikalla voitaisiin eliminoida."

Tarvaisen näkemykseen on helppo yhtyä sillä vaalien vieminen nettiin nostaa toteutuksen vaikeusastetta selvästi ja kun tuo päällisin puolin yksinkertaisena pidettäväkin konsepti meni pahasti mönkään, niin koko hankkeeseen voi suhtautua vähintäänkin epäillen.

Sähköinen äänestäminen ei ole mikään tietoyhteiskunnan välttämättömyys. On pelkästään poliittinen harha, että sähköistä äänestämistä sen nimissä välttämättä tarvitaan.

Nykyinen äänestysjärjestelmämme toimii hyvin, nopeasti ja luotettavasti. Miksi siis korjata jotain sellaista, joka ei ole rikki? Voidaanko esimerkiksi vaalisalaisuus saattaa joiltain osin epäilyksen alaiseksi, että saadaan jonkin verran nostettua äänestysprosenttia?

Ei kommentteja: