maanantaina, lokakuuta 12, 2009

Ilmastoratkaisujen aika

Ilmastoasioissa on hiljalleen tullut ratkaisun hetket.

YK aikoo huomenna julkistaa ehdotuksensa, jonka pohjalta solmittaisiin uusi kansainvälinen ilmastosopimus. YK:n ratkaisun yksi keskeinen tekijä uutisen mukaan on pyrkimys saada kehitysmaat mukaan päästävähennyksiin päästöttömän energian takuuhinnalla. YLEn uutisen mukaan:

"Kehitysmaat saavat energiaa, jonka niiden asukkaat kykenevät maksamaan. Investoijat saavat takuuhinnan ja myyntihinnan välisen erotuksen, mikä tekee investoinnit houkutteleviksi. Erotuksen maksavat kehittyneet maat varta vasten perustettavan globaalin energiarahaston kautta."
Jostakin ilmastosopimuksen ympärillä pyörivä solmu pitää saada aukeamaan.

* * *

Päivän toinen uutinen YLEltä kertoo, että Afrikan maat aikovat lähestyä kehittyneitä maita vahingokorvausvaatimuksin. Kyse on kymmenien miljardien dollarien vaatimuksesta vahingoista, joita ilmaston lämpeneminen aiheuttaa Afrikalle.

Arvion mukaan kehitysmaat kärsivät 80 % ilmastonmuutoksen aiheuttamista vahingoista, vaikka ne tuottavat vain kolmasosan maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Uutinen kertoo:
Afrikan unionin puheenjohtaja Jean Ping muistutti, että Yhdysvaltain osavaltion Texasin 30 miljoonaa asukasta tuottaa yhtä paljon kasvihuonekaasuja kuin miljardi afrikkalaista yhteensä.
Kun vielä otetaan huomioon se, miten nykyinen tilanne on päässyt syntymään, niin on vähintäänkin reilua, että kehittyneet maat maksavat laskua, joka kehitysmaille tässä myllerryksessä aiheutuu.

* * *

Myllerryksestä tässä kaikessa pitemmällä aikavälillä todellakin saattaa siis olla kysymys.

Kalifornian yliopiston tutkijat ovat selvittäneet olosuhteita, jotka vallitsivat silloin kun ilmassa olevan hiilidioksidin määrä oli viimeksi lähellä nykyistä tasoa eli 20 miljoonaa vuotta sitten. Silloin hiilidioksidipitoisuus säilyin noin 6 miljoonaa vuotta noin 400 ppm:ssä. Nyt lukema on noin 386 ppm.

Tutkijat ovat selvittäneet asiaa mm. tutkimalla merenpohjan kerrostumissa olevia huokoseläimiä.

Tekniikka & Talouden jutun mukaan:
”Olemme osoittaneet, että edellisen kerran kun hiilidioksidin määrä säilyi lähellä nykyistä tasoa, Antarktiksella ei ollut jääpeitettä ja merenpinta oli 25–40 metriä korkeammalla”, sanoi tutkimuksen vetäjä Aradhna Tripati Kalifornian yliopistosta BBC:lle.
Kyseessä on myös yksi tutkimus, joka vahvistaa käsitystä, jonka mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja ilmaston lämpenemisen välillä on selvä yhteys. Tulevan ilmaston ennustamiseen tätä tutkimusta ei voi käyttää, mutta mitä ilmeisimmin suurista muutoksista maapallolla on kysymys.

Samalla on yhä ilmeisempää, että nyt käsittelyssä olevat päästöjen vähennystavoitteet eivät ole riittäviä, vaan päästöjä pitäisi pystyä leikkaamaan selvästi rajummin.

* * *

On ilmeistä, että nykyisen kaltaista elintasoa ei teollistuneissa maissa nykyisessä muodossaan voida ylläpitää loputtomasti. Joko me tingimme siitä vapaaehtoisesti tai luonto hoitaa asian toisella tavalla.

Toinen asia on se, että elintaso ei maapallolla nytkään ole jakautunut ollenkaan tasan. Se tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutoskeskusteluissa on oltava myös vahva sosiaalinen näkökulma.

Ei kommentteja: