lauantaina, lokakuuta 17, 2009

Ydinvoima on tarpeeton riski

Loppuviikolla hallitus linjasi pitkän aikavälin ilmasto- ja energiapolitiikkaa todeten, että vuoteen 2050 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä pitäisi leikata 80 % vuoden 1990-tasoon nähden. Se on suuri haaste koko yhteiskunnalle, mutta erityisesti energiapolitiikalle.

Sen toteuttamiseksi ei tarvita ydinvoimaa, kuten Luonnonsuojeluliitostakin todetaan.

Selonteko asettaa etusijalle energiatehokkuuden parantamisen ja energiansäästön. Samalla linjataan tekemään kestävästä teknologiasta Suomen talouden uusi tukijalka. Uusiutuvaa energiaa pitää lisätä.

Ydinvoimasta seloteon idea on se, että se voi olla poliittisesta linjauksesta riippuen mukana kuviossa. Tuo on tavallaan turha ajatus. Suoraselkäisempää tukea kestävälle strategialle olisi selonteosta saanut panostamalla suoremmin uusiutuvaan energiaan ja teknologian kehitykseen.

Tarvittava kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on iso kokonaisuus, jota ei ratkaista pelkästään teknisin keinoin. Muutokseen tarvitaan myös meidän käyttäytymisemme muuttumista.

* * *

Viikon ydinvoimauutinen on sekin, että Olkiluotoon rakennettava viides virhe eli Olkiluoto 3-ydinreaktori saattaa jälleen myöhästyä lisää. Viimeisin valmistumisen arvio on kesässä 2012.

Viiveet työmaalla ovat kasaantuneet, atuomaatiojärjestelmien suunnittelu on viivästynyt ja kaiken kukkuraksi Säteilyturvakeskus on keskeyttänyt aliurakoitsijan hitsaustyöt työmaalla, koska jäähdytysjärjestelmän putkistojen hitsauksissa havaittiin puutteita.

Arviot kustannuksista ja aikatauluista, joita tämän kompuroivan teollisuushankkeen lupaa haettaessa on esitetty, ovat pettäneet pahasti.

Nyt poliitikoille ollaan esittelemässä uusia ydinvoimalahankkeita ja niissäkin esitetään kauniita arvioita. Olkiluoto 3:sta voi kuitenkin pitää esimerkkinä siitä, mikä on todellisuus.

Kuten Greenpeacesta todetaan Olkiluoto 3:sen hanke osoittaa, ettei uusia hankkeita voida toteuttaa turvallisesti ja taloudellisesti.

Kun tällaista suurta laitosta tehdään liiketaloudellisin perustein ja hanke on menossa mönkään, myös laadusta ryhdytään tinkimään kustannusten pitämiseksi kurissa.

Yhteiskunnalle tällaiset hankkeet, joiden aikataulu menee vuositolkulla pieleen, ovat myös riski. Energiahuollon kannalta on lähes hölmöyttä rakentaa energiakapasiteettia esimerkiksi Olkiluoto 3:n kokoisina yksiköinä. Kun se kapasiteetti ei ole käytettävissä, tarvitaan korvaavaa energiaa ja silloin kokonaisuuden tehokkuudesta karsitaan.

Ydinvoima on huono strateginen valinta ja yhtään uutta laitosta ei tarvita.

Ei kommentteja: