torstaina, marraskuuta 19, 2009

Hyviä ja huonoja öljyuutisia

Jos olet huolissasi maailman menosta, kannattaa monen muun asian ohella kiinnittää huomiota öljyyn ja sen riittävyyteen. Peak oil on termi, jolla halutaan kertoa se ajanhetki, jolloin maksimimäärä öljyä on pumpattavissa ja jonka jälkeen öljyn tuotanto laskee.

Tekniikka & Talous on julkaissut aiheesta ajankohtaisen artikkelin.

Ensin hyvät uutiset. Öljy - tuo länsimaista elintasoa ja bruttokansantuotetta pyörittävä neste - ei maailmasta lopu.

Sitten huonot uutiset (tai näkökulmasta riippuen paremmat uutiset). Öljykriisi koittaa ennen vuotta 2020 eli ihan kohta.

Vaikka öljy sinänsä ei ihan heti maailmasta lopu on hyvin epävarmaa, kuinka kauan öljyä löydetään sellaisessa muodossa, että sen hyödyntäminen on taloudellisesti ja ympäristön kannalta kannattavaa.

Näin on käymässä jo aivan lähiaikoina.

Ranskalaisen öljy-yhtiö Totalin pääjohtaja Christophe de Margerie on arvioinut, että seuraava öljykriisi iskee vuonna 2014 tai 2015. ETLAn ekonomisti Paavo Suni arvioi, että näemme uuden öljykriisin ennen vuotta 2020.

Ruotsalainen Uppsalan yliopiston Global Energy Systems-yksikön vetäjä, fysiikan professori Kjell Aleklett on todennut, että globaali öljyntuotanto saavutti kaikkien aikojen huippunsa heinäkuussa viime vuonna.

OECD-maiden energiajärjestö IEA on tutkinut tänä vuonna 800 isoa öljykenttää, jotka tuottavat kolme neljäsosaa maailman kuluttamasta öljystä ja havainnut niiden tuotannon kutistuvan 6,7 % vuodessa.

IEA:n pääekonomisti Fatih Birol on todennut, että "jonain päivänä meiltä loppuu öljy, ei tänään eikä huomenna, mutta se päivä tulee, kun meillä ei ole enää öljyä. Siksi meidän on luovuttava öljystä ennen kuin se luopuu meistä".

Pelin henki on siis se kulutusyhteiskunnalta on loppumassa halpa öljy. Se on loppumassa mahdollisesti lopullisesti. Se on yhteiskunnallisesti ajatellen ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva muutos, joka jossain määrin on jopa saman suuntainen.

Se on myös muutos, josta emme voi päättää. Se tulee, koska Maan resurssit ehtyvät tai niiden käytöstä tulee taloudellisesti kannattamatonta. Rajat ovat edessämme.

Yksi globaali ongelma on se, että vaikka varoituksia ja arvioita öljyn saatavuuden käänteestä on esitetty, öljyn kulutus vain kasvaa. Se kasvaa ihan taloudellisestikin ajatellen kestämättömästi, siihen ei tarvita ympäristönäkökulmaa mukaan.

Ilmeisesti ihmiskunta tämänkin ongelman edessä toimii niin, että asian annetaan kriisiytyä ennen kuin ryhdytään aidosti korjaaviin toimenpiteisiin. Edunsaajien intressit kulutuksen kasvattamiseksi yhä edelleen ovat taloudellisen kasvun himossa niin suuret, ettei asiaan ilmeisesti etsitä ohjauskeinoja ennen kuin on pakko.

Nyt on esimerkiksi Suomessa erittäin tärkeää ja hyvä aika aidosti pohtia sitä, miten asiat järjestetään, kun öljyn ja siihen perustuvien tuotteiden hinnat nousevat rajusti ja sen jälkeen pitemmällä aikavälillä jopa saatavuus saattaa tulla ongelmaksi.

Tosin. Öljyn kohdalla markkinatalouden mekanismit toimivat. Kun hinta nousee, kulutusta jossain kohtaa ryhdytään säätelemään ja vähentämään. Teknologiset vaihtoehdot tulevat kannattaviksi. Se tasoittanee öljyn alamäkeä, mutta ei poista sitä.

Ei kommentteja: