keskiviikkona, marraskuuta 18, 2009

Järjen ääniä

Tässä blogissa on jo aikaisemmin julistettu, että hallituksen harjoittama nk. alueellistaminen (ex-hajasijoittaminen) on virhe.

Nyt koko asiassa on kuultu edes hieman järjen ääniä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta kritisoi valtioneuvotolle antamassaan lausunnossa esimerkiksi kokonaisten virastojen siirtämistä nykyisiltä paikoiltaan ja muutenkin alueellistamisen toteutustapaa. Tarkastusvaliokunnan mielestä kokonaisia virastoja ja laitoksia ei pidä siirtää siitä aiheutuvien haittojen ja ongelmien vuoksi.

Tarkastusvaliokunta arvostelee alueellistamispäätösten valmistelua ja korostaa, että ettei alueellistamistoimiin tule ryhtyä, jollei ole varmuutta siirron hyödyistä. Valiokunnan esimerkiksi toiminnallisten hyötyjen aikaansaaminen on jäänyt osassa tapauksia epävarmaksi.

Alueellistaminen on myös kallista veronmaksajille. Se, että alueellistamisella siirretään 4000 työpaikkaa, maksaa 170 miljoonaa euroa, mihin ei sisälly kymmenien miljoonien tilajärjestelyistä aiheutuneet kustannukset.

Toinen järjen ääni kuuluu opetusministeriön suunnalta.

Museoviraston, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n sekä Taiteen keskustoimikunnan alueellistamista koskevat selvitykset ovat valmistuneet ja niiden perusteella sekä CIMO että Taiteen keskustoimikunnan toiminta jatkuisi Helsingissä. Museovirastolle ehdotetaan perustettavaksi kaksi uutta alueellista toimipistettä, Kuopioon ja Ouluun.

Esimerkiksi CIMO:n alueellistamisesta tehdyn selvityksen lausumat ovat koko alueellistamispuuhastelua hyvin kuvaavia:

"Selvityksen mukaan perusteita CIMOn alueellistamiseksi tai osittaiseksi alueellistamiseksi ei ole. Kustannushyötyjä ei alueellistamisesta tulisi, sillä Helsingin ulkopuolella edullisemmista toimitilakustannuksista saatu hyöty katoaisi vastaavasti suurempiin matkakuluihin".
Koko alueellistamisen ideaa on toteutettu hallituksen toimesta osin lähes väkipakolla. Tyypillisesti henkilökunnan enemmistö, eräitä poikkeuksia lukuunottamatta, halunnut muuttaa, mistä on aiheutunut sekä osaamispääoman katoamista, että ylimääräistä matkustelua pitkin Suomea. Siis turhaa tyhjäkäyntiä ja kuluja veronmaksajille.

Koko alueellistamisen voisi lopettaa tai kenties hajasijoittaa jonnekin.

Ei kommentteja: